Show simple item record

dc.contributor.advisorTakala, Tuomo
dc.contributor.authorVeijola, Heta
dc.date.accessioned2016-05-23T12:00:38Z
dc.date.available2016-05-23T12:00:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1541944
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49888
dc.description.abstractTutkimus pyrkii selittämään Keski-Suomen alueella toimiviin maakuntajoukkoihin sijoi-tettujen reserviläisten sitoutumista, sen rakentumista sekä siihen vaikuttavia tekijöitä kuten motivaatiota, vapaaehtoisuutta ja sosialisaatiota. Maakuntajoukot ovat puolustus-voimien kokoonpanoon kuuluvia joukkoja, jotka koostuvat vapaaehtoisista reserviläisis-tä. Aloittaessaan toiminnan reserviläiset allekirjoittavat laissa vapaaehtoisesta maanpuo-lustuksesta määritellyn määräaikaisen sitoumuksen, joka on kuitenkin niin haluttaessa purettavissa. Toiminta aloitetaan tyypillisesti omasta mielenkiinnosta puolustusvoimien toimintaa kohtaan, joka kumpuaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen mielletystä tärkey-destä sekä omista positiivisista muistoista varusmiesajalta tai onnistuneista kertaushar-joituskokemuksista. Maakuntakomppanioiden yhteisiä kertausharjoituksia järjestetään ainoastaan kerran vuodessa mikä vaikuttaa vastasitoutuneen sosialisaatioprosessiin hi-dastavasti tehden siitä jopa muutaman vuoden mittaisen, näin samalla hidastaen itse sitoutumisen rakentumista. Erityisesti ongelmia ilmenee epäselvässä tehtävänmääritte-lyssä ja siihen liittyvissä ristiriidoissa. Sitoutuminen maakuntajoukoissa perustuu hy-väksyttyihin ja jaettuihin arvoihin, osallisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen eli affektiiviseen sitoutumiseen sekä normatiiviseen sitoutumiseen eli velvollisuudentun-toon, normien sisäistämiseen sekä yksilön maakuntajoukkoja kohtaa luomaan psykolo-giseen siteeseen tai sopimukseen. Vapaaehtoisten reserviläisten sitoutuminen kohdistuu vapaaehtoiseen maanpuolustukseen itsessään, maakuntajoukkoihin ja – komppaniaan käsitteellisellä tasolla sekä omaan joukkueeseen, jonka rakenteen reserviläinen pystyy sopivan koon ja pysyvyyden takia hahmottamaan. Maakuntajoukoissa on havaittavissa sosiaalinen rakenne. Rakenteen uloin kehä koostuu itse sosialisaatioprosessista, jonka kesto on muutamien vuosien mittainen sekä sisemmästä sosiaalisen verkostoitumisen ytimestä, joka saavutetaan noin viiden vuoden sitoutumisen jälkeen jolloin reserviläinen kykenee hahmottamaan joukossa vallitsevan sosiaalisen rakenteen ja siihen kuuluvat ainutlaatuiset toimintatavat. Yksilön motivaatio toimintaa kohtaa kumpuaa erityisesti yhtenevästä arvomaailmasta, pyrkimyksestä sosiaalisiin kontakteihin ja ylpeydestä ylei-sesti hyväksyttävää toimintaa kohtaan, halusta kartuttaa omaa osaamista sekä muun muassa oman itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistamisesta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermaakuntajoukot
dc.subject.othersitoutuminen
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.othersosialisaatio
dc.subject.otherpuolustusvoimat
dc.subject.othervapaaehtoinen maanpuolustus
dc.titleMaakuntajoukkoihin sijoitettujen reserviläisten sitoutuminen ja siihen vaikuttavat tekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605232664
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.date.updated2016-05-23T12:00:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysomaakuntajoukot
dc.subject.ysositoutuminen
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysososialisaatio
dc.subject.ysopuolustusvoimat
dc.subject.ysomaanpuolustustyö
dc.subject.ysovapaaehtoisuus
dc.subject.ysoorganisaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record