Show simple item record

dc.contributor.advisorVirtanen, Aila
dc.contributor.authorHänninen, Tapio
dc.date.accessioned2016-05-20T07:37:25Z
dc.date.available2016-05-20T07:37:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1541784
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49858
dc.description.abstractVerotieto tarkoittaa tietoa verotuksesta, verolainsäädännöstä ja verotukseen liittyvistä velvoitteista ja prosesseista. Aikaisempi tutkimus keskittyy paljolti verotietoon. Verotie-don avulla on mahdollista välttää ongelmia verotuksen suhteen ja jopa saada taloudel-lista hyötyä. Tämä tutkimus keskittyy verotietoon käytännössä suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjien näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pk-yrittäjien kokemuksia verotuksesta, sekä hei-dän tapojaan hoitaa verotukseen liittyviä velvoitteita. Pk-yrittäjien toimintaa kuvataan tätä tutkimusta varten muodostetun käsitteen ”vero-osaaminen” avulla. Käsite koostuu neljästä osasta: 1. Toimintaympäristön tunnistaminen, 2. Haasteiden ja mahdollisuuk-sien tunnistaminen, 3. Tiedonhaku 4. Verosuunnittelu. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että tutkimukseen osallistuneiden pk-yrittäjien tuntemus omasta toimintaympäristöstä verotuksen näkökulmasta on vä-hintään sillä tasolla, että mahdolliset yllätykset liittyvät ennemmin maksettavan veron määrään kuin siihen, mistä veroa maksetaan. Verotuksen haasteena nähtiin maksettavan veron määrän arviointi, sekä voitonjaon suunnittelu. Voitonjakoa lukuun ottamatta ve-rotuksen ei nähty olevan toimintaa ohjaava tai mahdollistava tekijä. Yrittäjät joko haki-vat itse tietoa verotuksesta tai ulkoistivat tiedonhaun. Tiedonhaku koettiin pääsääntöi-sesti haastavaksi. Ongelmina nähtiin saatavilla olevan tiedon suuri määrä ja luotetta-vuus. Kaikissa tutkimukseen osallistuneiden yrittäjien yrityksissä tehdään verosuunnit-telua. Verosuunnittelun kohteena on yrityksen tulos tai voitonjako. Tutkimuksen tuloksena saatiin viisi verotuksen näkökulmasta eri tavalla toimivaa yrittäjätyyppiä. Tyypit olivat 1. Epävarma ja itsenäinen, 2. Tietävä ja itsenäinen, 3. Epä-varma ja ulkoistaja, 4. Tietävä ja ulkoistaja ja 5. Neutraali, joka on kaikkien yhdistelmä. Tutkimustulokset olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta samansuuntaisia aikai-semman tutkimuksen kanssa. Erot johtuivat todennäköisesti pääosin tässä tutkimukses-sa mukana olleiden yritysten suhteellisen pienestä koosta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (54 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherPk-yritys
dc.subject.otherverotus
dc.subject.otherverotieto
dc.subject.otherverosuunnittelu
dc.titleVero-osaaminen pk-yrittäjien näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605202631
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.date.updated2016-05-20T07:37:25Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysoverotus
dc.subject.ysoverosuunnittelu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record