Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkola, Leena
dc.contributor.authorHämäläinen, Emma-Reetta
dc.date.accessioned2016-03-28T08:36:55Z
dc.date.available2016-03-28T08:36:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1525129
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49204
dc.description.abstractTämän puheviestinnän maisterintutkielman tavoitteena oli ymmärtää sosiaalisen tuen merkitystä työnkiertoon osallistuneelle työntekijälle vertaissuhteessa. Tarkoituksena oli ymmärtää sosiaalisen tuen ilmenemistä vertaissuhteissa sekä sitä, millaisina työntekijät kokevat työpaikan vertaissuhteiden luonteen omassa työyksikössä ja työnkierron kontekstissa. Tutkielman tavoitteena oli tuottaa materiaalia työyhteisön hyvinvoinnin sekä esimies- ja johtamistyön tueksi. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja aineistonkeruu suoritettiin 12 teemahaastattelun avulla. Haastateltavat olivat suuren, monialaisen organisaation työntekijöitä kolmesta eri toimipaikasta ja he olivat kaikki osallistuneet työnkiertoon organisaation muissa toimipaikoissa. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimusaineisto käytiin systemaattisesti läpi useaan kertaan ja jäsennettiin tutkielman keskeisiä teemoja, eli sosiaalista tukea, työpaikan vertaissuhteita ja työnkiertoa, selittäviin kategorioihin. Tämän jälkeen kategoriat järjesteltiin sen mukaisesti, miten ne selittävät parhaiten haastateltavien käsityksiä sosiaalisesta tuesta työpaikan vertaissuhteessa. Tutkimuksen tulosten mukaan työpaikan vertaissuhteissa ilmenevä sosiaalinen tuki kytkeytyi vahvasti työntekijöiden kokemuksiin omasta hyvinvoinnistaan. Sosiaalisen tuen tärkeimmiksi merkityksiksi työntekijät kokivat informaation, ongelmanratkaisun, kuuntelemisen, lohduttamisen ja palautteen. Selkeästi eniten tukea haettiin työtehtäviin ja ongelmanratkaisuun liittyen. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että tuen ja vertaissuhteiden koettiin vaikuttavan merkittävästi työntekijöiden kokemuksiin epävarmuudesta ja sen hallinnasta. Työntekijät kokivat eniten työtehtäviin ja vertaissuhteisiin liittyvää epävarmuutta. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan siis ymmärtää, että sosiaalinen tuki kytkeytyy vahvasti työntekijöiden kokemuksiin omasta hyvinvoinnistaan sekä kykyihin hallita työpaikan vertaissuhteisiin, työtehtäviin ja työympäristöön liittyvää epävarmuutta. Tuloksista voidaan myös havaita, että työntekijöiden tuen antamisen keinoissa sekä epävarmuuden hallinnassa on kehitettävää ja tutkimusta aiheesta tarvitaan jatkossakin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 s.)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersosiaalinen tuki
dc.subject.othertyöpaikan vertaissuhde
dc.subject.otherepävarmuuden hallinta
dc.subject.othertyönkierto
dc.subject.othertyöntekijät
dc.subject.otheridentifioituminen
dc.subject.othersitoutuminen
dc.subject.othertyöhyvinvointi
dc.titleSosiaalinen tuki työpaikan vertaissuhteissa : työnkiertoon osallistuneiden myyjien käsityksiä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603281951
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2016-03-28T08:36:55Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.subject.ysotyöpaikat
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysotyökierto
dc.subject.ysosamaistuminen
dc.subject.ysositoutuminen
dc.subject.ysotyöhyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record