Show simple item record

dc.contributor.advisorAlasuutari, Maarit
dc.contributor.authorSalonen, Satu-Maarit
dc.contributor.authorValkeejärvi, Mari
dc.date.accessioned2016-03-17T13:44:55Z
dc.date.available2016-03-17T13:44:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524802
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49095
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa varhaiskasvatuksen hajaute-tun organisaation johtamisesta ja sen mukanaan tuomista muutoksista päivä-kodin johtajien työhön. Muutos hajautettuun organisaatioon suomalaisessa varhaiskasvatusjärjestelmässä on tuonut päiväkodin johtajan johdettavaksi useampia varhaiskasvatusyksiköitä yhden sijaan. Tutkimuksen teoriaosassa kuvataan organisaatiota, johtamista ja organi-saatiomuutosta kohdistuen tarkemmin varhaiskasvatuksen johtamiseen ja ha-jautettuun organisaatioon. Tutkimuksen avulla selvitetään, miten päiväkodin johtajat tulkitsevat organisaatiomuutosta yhden yksikön johtajasta useamman yksikön johtajaksi. Tutkimuksen aineisto kerättiin kahden ryhmäkeskustelun avulla. Aineiston analyysiin on käytetty aineistolähtöistä sisällön analyysiä. Tutkimuksen eri vaiheissa on huomioitu tutkimuksen eettiset periaatteet. Tutkimuksen tuloksina tulee esiin, että hajautettuun organisaatioon siir-tymisen seurauksena päiväkodin johtajan pitää uudelleen organisoida työtänsä työajan riittämiseksi. Organisaatiomuutoksessa on tärkeää, että muutoksen kohteena olevat henkilöt pääsevät vaikuttamaan muutosprosessiin ja saavat riittävästi tukea muutoksen eri vaiheissa. Jaetun johtajuuden merkitys hajaute-tun organisaation johtamisessa korostuu ja henkilöstön itseohjautuvuus pai-nottuu. Tutkimuksen tieto on sovellettavissa vastaaviin varhaiskasvatuksen organisaatioihin. Asiasanat: organisaatiomuutos, hajautettu organisaatio, varhaiskasvatuksen johtaminen, jaettu johtajuus, päiväkodin johtaja Keywords: organisational change, distributed organization, leadership in early childhood education, shared leadership, kindergarten directorfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (124 s.)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherjaettu johtajuus
dc.titleVarhaiskasvatuksen organisaatiomuutos ja johtaminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603171874
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2016-03-17T13:44:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoorganisaatiomuutokset
dc.subject.ysoorganisaatio
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysojohtajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record