Show simple item record

dc.contributor.authorSaviluoto, Annika
dc.date.accessioned2016-03-15T13:09:41Z
dc.date.available2016-03-15T13:09:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524447
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49053
dc.description.abstractSaviluoto, Annika. 2015. Kolmiportainen tuki ja opettajien työuupumus. Eri-tyispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 44 s. Tässä tutkielmassa tutkittiin opettajien työuupumuksessa tapahtuvia muutok-sia aikana, jolloin tutkituissa kouluissa siirryttiin kolmiportaiseen tukeen. Li-säksi tutkittiin, onko työuupumuksen kehitys erilaista eri sukupuolilla ja opet-tajaryhmillä. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myös siitä, onko opettajien työuupumuksella yhteyttä siihen, että luokassa on oppilaita, joilla on selvä eri-tyisen tuen tarve. Tutkimusaineisto kerättiin osana ISKE -hanketta. Kyselyyn vastasi perus-koulun opetushenkilöstö. Työuupumusta mitattiin kolmella eri mittauskerralla; vuosina 2010, 2011 ja 2012. Aineisto analysoitiin toistomittausten monimuuttu-jaisen varianssianalyysin avulla. Tulosten perusteella voidaan todeta, ettei kolmiportaiseen tukeen siirty-misellä näytä olevan yhteyttä opettajien työuupumuksen lisääntymiseen. Vuo-sien 2010 ja 2011 välillä työuupumuksen tasossa ei tapahtunut muutosta. Sen sijaan vuosien 2010 ja 2012 välillä työuupumuksen tasossa tapahtui muutosta siten, että työuupumuksen muutoksen suunta oli laskeva. Vuosien 2010 ja 2012 välillä miehet ja naiset erosivat työuupumuksen kes-kimääräisessä tasossa siten, että naisten työuupumus näyttää laskeneen. Vuo-sien 2010 ja 2011 välillä aineenopettajien työuupumus kasvoi ja erityisopettajien laski. Vuosien 2010–2012 välillä kaikkien opettajien työuupumus näytti kuiten-kin kääntyneen laskuun. Työuupumuksessa ei tapahdu erilaista kehitystä myöskään niillä opettajilla, joiden luokassa on oppilaita, joilla on erityisen tuen tarve.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (44 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkolmiportainen tuki
dc.subject.otheropettajien työuupumus
dc.titleKolmiportaiseen tukeen siirtyminen ja opettajien työuupumus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603151847
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2016-03-15T13:09:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysouupumus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record