Show simple item record

dc.contributor.authorKoskinen, Liisa
dc.date.accessioned2016-02-15T09:27:48Z
dc.date.available2016-02-15T09:27:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522348
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48773
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä ja kokemuksia yläkoulun opettajilla ja oppilailla on toiminnallisista työtavoista ruotsin ja saksan kielen opetuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin, käyttävätkö kieltenopettajat toiminnallisuutta opetuksessaan ja millä tavoin. Lisäksi kartoitettiin opettajien syitä käyttää toiminnallisia työtapoja kielten opetuksessa. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluiden ja kyselylomakkeen avulla. Aineiston analyysissä käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tutkimukseen osallistuneet opettajat suhtautuvat positiivisesti toiminnallisiin työtapoihin ja toiminnallisuutta hyödynnetään niin ruotsin kuin saksan oppitunneilla. Erityisesti toiminnallisuutta käytetään sanaston ja kieliopin opettamisessa. Haastatteluista kävi ilmi, että toiminnallisten menetelmien koetaan tuovan hauskuutta ja vaihtelua kielten tunneille, motivoivan oppilaita, vähentävän istumista sekä tarjoavan mahdollisuuden ottaa erilaiset oppijat huomioon. Vaikka toiminnallisten työtapojen koetaan tuovan vaihtelua ja iloa myös opettajan työhön, todettiin niiden myös vievän aikaa ja lisäävän opettajan työmäärää. Yhtenä syynä tähän koettiin olevan oppikirjoissa olevan valmiin materiaalin puute. Tutkimuksesta kävi ilmi, että myös tutkimukseen osallistuneet oppilaat suhtautuvat kielten oppimiseen tekemisen ja toiminnan kautta pääosin positiivisesti. Toiminnallisten työtapojen koetaan auttavan oppimisessa ja helpottavan asioiden muistamista. Oppilaiden mukaan toiminnallisia menetelmiä käytetään kielten tunneilla kuitenkin vain harvoin tai ei koskaan. Sen sijaan kielten tunneille ominaista katsottiin olevan oppikirjan tehtävien tekeminen ja paikallaan istuminen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (97 sivua)
dc.language.isoswe
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherToiminnalliset menetelmät
dc.subject.othertekemällä oppiminen
dc.subject.otherkielen oppiminen
dc.titleLärares och elevers uppfattningar om och erfarenheter av kinestetiska metoder i svensk- och tyskundervisningen på högstadiet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602151560
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.date.updated2016-02-15T09:27:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysotoiminnalliset menetelmät
dc.subject.ysotekemällä oppiminen
dc.subject.ysokielen oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record