Show simple item record

dc.contributor.advisorVarstala, Väinö.
dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja.
dc.contributor.authorKnuuttila, Miska
dc.date.accessioned2016-02-11T11:02:51Z
dc.date.available2016-02-11T11:02:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522157
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48750
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Miska Knuuttila (2016). Tunnin miellyttävyyden, koetun fyysisen kuormittavuuden, liikunnan arvosanan ja tunnin opetusvaiheiden yhteys 8-luokkalaisten sykkeisiin liikuntatunneilla. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu–tutkielma, 56 s., 1 liite. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tunnin miellyttävyyden, koetun fyysisen kuormittavuuden, liikunnan arvosanan, opetusvaiheiden ja eri lajien yhteyttä 8-luokkalaisten oppilaiden sykkeisiin. Oppilaiden hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittavuutta mitattiin sykemittareilla, minkä lisäksi tunnin miellyttävyyttä ja koettua fyysistä kuormittavuutta tutkittiin kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksen mittaukset suoritettiin keväällä 2014 yhdessä Jyväskylän seudun yläkoulussa. Mittauksiin osallistui yhteensä 78 8-luokkalaista (39 poikaa ja 39 tyttöä) ja aineistoa kerättiin 12:sta liikunnan kaksoistunnilta. Tuntien rakenne kirjattiin ylös sykkeiden analysointia varten, mutta opettajat saivat päättää vapaasti tunnin sisällön. Sykkeet mitattiin kaikilta tunnilla olleilta oppilaita sykemittareilla ja he vastasivat tunnin jälkeen yksinkertaiseen kyselylomakkeeseen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että oppilaiden keski- ja maksimisykkeet olivat korkeampia palloilua sisältäneillä tunneilla kuin tanssitunneilla. Poikien ja tyttöjen välillä ei löydetty merkitseviä eroja keskisykkeiden osalta, mutta tytöt liikkuivat pokia enemmän korkeilla sykealueilla (140–160 ja yli 160) tanssitunneilla. Liikunnan arvosanan ja keskisykkeen väliltä löytyi negatiivinen korrelaatio (-0.370*), mikä saattaa johtua eroista oppilaiden fyysisessä kunnossa. Koetun fyysisen kuormittavuuden mittarina käytetty Borgin RPE-asteikko korreloi kohtalaisesti (0.504**) oppilaiden keskisykkeen kanssa. Oppilaat kokivat liikuntatunnin miellyttävinä, mutta sillä ei ollut merkitsevää (0.055) yhteyttä sykkeisiin. Lisäksi mittauksista selvisi, että oppilaiden sykkeet ovat keskimäärin yli 20 iskua minuutissa korkeammat tuntien peliosuuksissa ohjeiden antoon, järjestelyihin, harjoitteluun ja muuhun toimintaan verrattaessa. Avainsanat: Koululiikunta, fyysinen aktiivisuus, sykemittari, viihtyminen, tanssi, palloilufi
dc.description.abstractABSTRACT Knuuttila, Miska. 2016. The influence of enjoyment, experienced physical load, physical education grade and different phases of physical education lessons on eight graders’ heart rates. Department of Physical Education, University of Jyväskylä, Master´s thesis, 56 pp.. 1 appendices. The aim of this Master´s Thesis was to study the influence of enjoyment, experienced physical load, physical education grade, different phases of lessons and different sports on eight graders’ heart rates in physical education. The students’ respiratory and vascular functions were measured with heart rate monitors. The enjoyment and experienced physical load of the students were studied with a questionnaire. The study was initiated in the spring of 2014 in a school near Jyväskylä. A total of 78 students (39 boys and 39 girls) took part in the measurements that were carried out in 12 physical education lessons. The structure of the classes was documented for further research, but the contents of the physical education classes were decided by the teachers. Heart rates were monitored from all attending students by heart rate monitors and they also filled in a simple questionnaire after the class. The results showed that students’ average and maximum heart rates were higher in classes that included ball games than in those that included dancing. There were no remarkable differences between average heart rates of boys and girls, but girls exercised more in higher heart rate zones (140-160 bpm and over 160 bpm) in dance classes. There was a negative correlation (-0.370*) between physical education grade and average heart rate, which may have been caused by differences in students’ physical condition. Borg´s RPE-scale that was used to measure experienced physical load correlated significantly (0.504**) with students’ average heart rates. Students enjoyed physical education classes, but there was no correlation (0.055) between enjoyment and heart rate. The study showed that students had remarkably higher average heart rates when playing, as compared to the giving orders, organization, practicing and other phases of the physical education lessons. Keywords: physical education, physical activity, heart rate monitor, enjoyment, dance, ball gamesen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (56 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKoululiikunta
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.othersykemittari
dc.subject.otherviihtyminen
dc.subject.othertanssi
dc.subject.otherpalloilu
dc.titleTunnin miellyttävyyden, koetun fyysisen kuormittavuuden, liikunnan arvosanan ja tunnin opetusvaiheiden yhteys 8-luokkalaisten sykkeisiin liikuntatunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602111550
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-02-11T11:02:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysosykemittarit
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysotanssi
dc.subject.ysopalloilu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record