Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorLaakkonen, Vesa
dc.date.accessioned2016-02-05T09:56:30Z
dc.date.available2016-02-05T09:56:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48640
dc.description.abstractInternetmainokset koetaan pääsääntöisesti tungettelevina, koska ne keskeyttä-vät tai häiritsevät meneillään olevaa internetin selailua. Mainosten tungettele-vuudesta seuraa yleensä ärtymyksen tunteita ja mainoksia aletaan vältellä. In-ternetmainonnan muodoista erityisesti videomainonta on yleistynyt viime vuo-sina ja tästä syystä videomainosten tungettelevuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Tunnistamalla internetmainosten tungettelevuuteen vaikuttavat tekijät, pystytään toteuttamaan vähemmän tungettelevia mainoksia. Tässä tutkielmassa keskitytään ensisijaisesti YouTuben TrueView pre-roll -mainosten tungettelevuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja tungettelevuuden seu-rauksiin. Tutkielmassa tarkastellaan myös banneri- ja pop-up -mainosten tun-gettelevuutta, minkä avulla pyritään antamaan laajempi kuva internetmainos-ten tungettelevuuden ilmiöstä. Tutkielma on suoritettu kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi eri tungettelevuuteen vaikuttavia elementtejä ja niiden luokkia. Tutkielman keskeisin tulos oli, että tungettelevuuden ilmiö on monimutkainen ja siihen vaikuttavat monet tekijät. Tärkeä havainto oli myös, että tungettelevuudella voi olla useita eri seurauksia.fi
dc.description.abstractInternet advertisements are considered mainly intrusive because they interrupt or disrupt the current browsing activity. Usually the consequences of ad intru-siveness are feelings of irritation and ad avoidance. One of the internet advertising formats that is especially becoming more common is video advertising which is why video ad intrusiveness should be minded. When recognizing the factors affecting ad intrusiveness it is possible to produce advertisements that are less intrusive. This thesis focuses primarily on the factors affecting YouTube’s TrueView pre-roll ad intrusiveness and the consequences of intrusiveness. Intrusiveness of banner and pop-up ads is also discussed in this thesis to create a bigger pic-ture of this phenomenon of internet ad intrusiveness. The research was execut-ed as a literature review. In this literature review the different elements of ad intrusiveness and their types are discussed in detail. The most important find-ing of this research was that the phenomenon of ad intrusiveness is very com-plex and it includes several affecting factors. Another important result was that ad intrusiveness can have many consequences.en
dc.format.extent27
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherinternetmainos
dc.subject.othertungettelevuus
dc.subject.otherYouTube
dc.subject.otherTrueView
dc.subject.otherpre-roll
dc.subject.otherbanneri
dc.subject.otherpop-up
dc.titleInternetmainosten tungettelevuuteen vaikuttavat tekijät ja tungettelevuuden seuraukset : tapaus YouTube
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602051459
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-02-05T09:56:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record