Show simple item record

dc.contributor.advisorHahn, Judit
dc.contributor.authorLaine, Veera
dc.date.accessioned2016-01-22T08:07:34Z
dc.date.available2016-01-22T08:07:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48424
dc.description.abstractPsykologi Herman Witkin aloitti vuonna 1948 kognitiivista ajattelutapaa tutkivan suuntauksen, jossa ihmiset jaettiin kahteen ryhmään: kenttäriippuvaisiin ja kenttäriippumattomiin. Kenttäriippumattomuutta ja -riippuvaisuutta on tutkittu aina 2010 luvulle saakka. Kansainvälisiä tutkimustuloksia löytyy aiheeseen liittyen runsaastikin, mutta Suomessa aihetta ei ole juurikaan tutkittu soveltavan kielitieteen näkökulmasta. Tutkimukset kenttäriippuvaisuudesta ja -riippumattomuudesta antavat viitteitä siihen, että tällä kognitiivisen ajattelun mallilla saattaa olla suurikin vaikutus oppilaiden oppimismenestykseen. Kenttäriippumattomat oppilaat ovat aiempien tutkimusten mukaan itsenäisempiä, havaitsevat ja löytävät ratkaisuja ongelmiin joustavasti ja oppivat parhaiten itsenäisesti. Kenttäriippuvaiset oppilaat taas oppivat parhaiten ryhmässä keskustellen muiden kanssa, hyötyvät opettajan ohjauksesta enemmän ja suoriutuvat vaivattomammin loogisesta ja rakenteeltaan selkeästä tehtävänannosta. Tutkimuksessani halusin tutkia miten tämä ilmiö näyttäytyy suomalaisen alakoulun viidennen luokan englannin kielen oppimistuloksissa. Tutkimuksessani tein alustavaa selvitystä siitä korreloiko kognitiivinen ajattelutapa (kenttäriippuvuus, -riippumattomuus) oppilaiden englannin kielen koemenestyksen kanssa ja kuinka koko oppilaspopulaatiota voidaan ohjeistaa, jotta mahdolliset oppimisen esteet poistuisivat ja jotta oppilaat pääsisivät hyödyntämään koko oppimispotentiaaliaan. Toteutin tutkimukseni neliosaisena kyselynä, joka koostui kahdenlaisista hahmottamistehtävistä, joiden avulla kohdensin oppilaat joko kenttäriippumattomiksi tai -riippuvaisiksi, sekä kahdesta kyselyosiosta. Kyselyosioissa pyrin selvittämään ilmeneekö oppilaissa kognitiivisille ajattelutavoille tyypillisiä käyttäytymismalleja. Tutkimustulokset antavat viitteitä siihen, että kenttäriippuvuus korreloi englannin kielen oppimismenestyksen kanssa, mutta oppilaiden vastaukset kysymyksiin koskien kognitiivisille ajattelutavoille tyypillisiä käyttäytymismalleja olivat vahvasti tulkinnanvaraisia. Tulokset antoivat kuitenkin viitteitä siihen, että kenttäriippuvaiset oppilaat implementoivat mieluusti opiskelumetodeja, joissa heillä on mahdollisimman vähän häiriötekijöitä ja riittävästi aikaa oppimiseen, kun taas kenttäriippuvaiset oppijat näyttäytyivät joustavampina oppijoina ympäristönsä suhteen. Tutkimustulokset eivät olleet lopullisia, mutta aiheella on mahdollisesti suuri merkitys opetuskäytänteisiin – oppituntien suunnittelusta koetilanteiden suunnitteluun. Näin ollen on suositeltavaa, että voimakkaammin kontrolloitua ja standardoitua jatkotutkimusta aiheesta tehtäisiin myös tulevaisuudessa.en
dc.format.extent27
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherField Independence - Dependence
dc.subject.otherField Dependence
dc.subject.otherCognitive Style
dc.subject.otherLanguage Learning
dc.subject.otherLanguage Aptitude
dc.subject.otherGood Language Learner
dc.subject.otherkenttäriippuvuus
dc.titleA matter of perspective : the cognitive style Field Independence - dependence, and why it matters
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601221247
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.date.updated2016-01-22T08:07:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record