Show simple item record

dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.advisorViholainen, Helena
dc.contributor.authorMyllylä, Juliaana
dc.date.accessioned2016-01-13T11:24:06Z
dc.date.available2016-01-13T11:24:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1507340
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48347
dc.description.abstractMyllylä, Juliaana. 2.–6. -luokkalaisten lasten vapaa-ajan lukuharrastuneisuus, lukumotivaatio ja lukijaminäkuva. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2015. 72 sivua. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa 2.-6. -luokkalaisten tyttöjen ja poikien vapaa-ajan lukuharrastuneisuutta. Tutkimuksessa selvitettiin millaisin perustein oppilaat valitsevat luettavat kirjat ja kuka kirjavalinnan tekee sekä kartoitettiin oppilaiden vapaa-ajan tekstien lukemisen useutta ja mielekkyyttä. Lisäksi selvitettiin onko lasten itsearvioimalla lukumotivaatiolla ja lukijaminäkuvalla yhteyttä vapaa-ajalla luettavien tekstien valintaan ja lukemisen useuteen tai mielekkyyden kokemuksiin. Tutkimus oli osa Niilo Mäki Instituutin Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hanketta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselylomakkeita ja aineisto analysoitiin kvantitatiivisesti SPSS -statistics 22.0 -ohjelmalla. Aineisto kerättiin keväällä 2014. Tutkimuksen otos koostui yhden keskisuomalaisen koulun 2.-6 -luokkalaisista oppilaista sekä toisen keskisuomalaisen koulun 4.luokasta (n=205). Heistä 55,5 % oli tyttöjä ja 43,4 % poikia. Tutkimukseen osallistui kaksi kutakin luokkatasoa. Tulokset osoittivat, että kirja valitaan useimmiten mielenkiintoisen juonen perusteella ja valitsijana toimii lukija itse. Oppilaat lukivat vapaa-ajalla useimmiten TV-ohjelmien tekstityksiä sekä sähköposteja ja muita viestejä. Kirjojen lukeminen ei yltänyt yhdenkään digitaalisen tekstin rinnalle. Verkkotekstien lukeminen oli oppilaiden mielestä myös mieluisinta luettavaa. Tulosten mukaan tytöt olivat motivoituneempia lukijoita kuin pojat ja myös arvioivat itsensä lukijoina poikia taitavimmiksi. He lukivat vapaa-ajallaan kirjoja poikia useammin ja mieluummin. Lapset sekä lukevat että ovat kiinnostuneita verkkoteksteistä. Niitä tulisi hyödyntää koulusakin ja siten ruokkia lasten lukumotivaatiota. Monipuoliseen lukemiseen ja lukuharrastukseen tulisi kannustaa jo varhaislapsuudessa. Asiasanat: alakoulu, lukuharrastus, lukijaminäkuva, lukumotivaatiofi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (73 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.title2.-6. -luokkalaisten lasten lukuharrastuneisuus, lukijaminäkuva ja lukumotivaatio
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601131106
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2016-01-13T11:24:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysolukuharrastus
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysoharrastukset
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysominäkuva
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record