Show simple item record

dc.contributor.advisorSavoilainen, Hannu
dc.contributor.authorPesola, Taru
dc.date.accessioned2015-12-01T20:26:10Z
dc.date.available2015-12-01T20:26:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1505126
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47939
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ovatko aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmat yhteydessä oppilaan osaamisen tasoon ja motivaatioon koulun alussa. Lisäksi haluttiin selvittää ennustavatko ensimmäisellä luokalla havaitut aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmat heikkoa osaamisen tasoa ja motivaatiota toisella luokalla. Tutkimuksen aineistona on käytetty Itä-Suomen erityisopetuksen kehityshankkeessa (ISKE) kerättyä materiaalia. Aineisto on kerätty vuosina 2010–2012 seitsemästä itäsuomalaisesta kunnasta. Näistä kunnista tutkimuksessa oli mukana 30 koulua ja 57 luokkaa. Tässä tutkimuksessa oli mukana 311 tutkittavaa alkuperäisestä 840 tutkittavan joukosta. Tutkittavat olivat tutkimuksen alkaessa ensimmäisellä luokalla. Seurantamittaus tehtiin oppilaiden ollessa toisella luokalla. Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella oppilaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmien ja osaamisen tason välillä voitiin havaita yhteys sekä tytöillä että pojilla. Sen sijaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmien ja motivaation välisessä yhteydessä oli eroa sukupuolittain. Tyttöjen tarkkaavuuden pulmat näyttivät olevan yhteydessä heikkoon motivaatioon. Vastaavaa yhteyttä ei löytynyt pojilta. Tämä tutkimus osoitti myös, että ensimmäisellä luokalla havaitut aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmat ennustavat heikkoa osaamisen tasoa toisella luokalla. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmat eivät ennusta kuitenkaan motivaation tasoa ensimmäiseltä luokalta toiselle. Tutkimuksen mukaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmien vaikutus oppilaan osaamisen tasoon voitiin todeta jo ensimmäisillä luokilla. Tulos tukee aiempien tutkimuksien tuloksia. Tästä syystä olisi tärkeää löytää keinoja tukea aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmista kärsiviä oppilaita heti koulunkäynnin alussa. Tulevaisuudessa on tärkeää tutkia millaista tukea opettajat tarjoavat aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmien kanssa painivien oppilaiden koulunkäynnin tueksi. Toisaalta olisi tärkeää tarkastella miten opettajan koulutus valmistaa opettajia tähän tehtävään.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (42 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherAktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmat
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otherkoulumenestys
dc.subject.otherADHD
dc.titleAktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmien yhteys osaamisen tasoon ja motivaatioon koulun alussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512013881
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2015-12-01T20:26:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoopintomenestys
dc.subject.ysoitsesäätely
dc.subject.ysokoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record