Show simple item record

dc.contributor.authorTähti, Marianne
dc.date.accessioned2015-10-30T11:16:42Z
dc.date.available2015-10-30T11:16:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1498941
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47507
dc.description.abstractAktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD on yksi yleisimmistä ja tutkituimmista lasten ja nuorten psykiatrisista häiriöistä. Silti sen tutkiminen diagnosoitujen nuorten omasta näkökulmasta on jäänyt vähälle huomiolle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia merkityksiä nuoret rakentavat ADHD-diagnoosilleen sekä miten he asemoivat itsensä suhteessa ADHDdiagnoosiinsa. Lisäksi selvitettiin, millaista kiinnittymistä ADHD:hen kukin merkityksenanto ja positio edustavat. Tutkimuksen aineistona olivat 13 ADHD-diagnoosin saaneen nuoren haastattelut. Tutkimuksen osallistujat olivat haastatteluun osallistuessaan iältään 11–16 -vuotiaita. Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jossa aineisto analysoitiin diskursiivisen psykologian periaatteiden mukaisesti. Nuorten haastatteluista löydettiin viisi eri ADHD-diagnoosille rakennettua merkitystä: ADHD lääketieteellisenä tosiasiana, ADHD psykososiaalisena ongelmana, ADHD kontrolloitavana ilmiönä, ADHD kyseenalaisena diagnoosina sekä ADHD epäselvänä ilmiönä. Erilaisia subjektipositioita löytyi aineistosta yhteensä kuusi: potilaan, saajan, uhrin, toimijan, kriitikon sekä etääntyjän positiot. Kiinnittyminen suhteessa ADHD-diagnoosiin vaihteli eri merkityksenannoissa ja positioissa vahvasta heikkoon sekä alistuvasta epämääräiseen. Tutkimus osoitti, että nuoret rakensivat moninaista ja osittain myös ristiriitaista kuvaa ADHD-diagnoosistaan eri merkityksenannoissa. Osa nuorista oli vahvasti kiinnittynyt ADHD-diagnoosiinsa ja kuvasi neurobiologisia tekijöitä diagnoosin taustalla. Osa nuorista taas kiinnittyi diagnoosiin heikosti ja vastustavasti korostaen ADHD:n sosiologisia selitysmalleja sekä sitä, ettei ADHD ole poikkeavuutta aiheuttava häiriö. Tutkimus herättää ajattelemaan kunkin merkityksellistämisen tavan ja kiinnittymisen seurauksia nuoren identiteetin rakentamiselle ja omalle toimijuudelle.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (59 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleNuorten ADHD-diagnoosilleen rakentamat merkitykset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510303542
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2015-10-30T11:16:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysodiagnoosi
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysomerkitykset
dc.subject.ysokokemukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record