Show simple item record

dc.contributor.advisorRönkä, Anna
dc.contributor.authorLehtinen, Jonna
dc.date.accessioned2015-10-13T17:55:01Z
dc.date.available2015-10-13T17:55:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1497556
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47303
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa toimivilla opettajilla ja aikuisopiskelijoilla on verkko-opetuksesta ja –opiskelusta. Lisäksi tutkimus kartoitti opettajien ja aikuisopiskelijoiden näkemyksiä ja suhtautumista verkko-oppimiseen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea opettajaa ja neljää aikuisopiskelijaa keväällä 2015. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin periaatteita soveltamalla. Opiskelijat näkivät verkko-oppimisen tuovan opiskeluun lisää ajasta ja paikasta riippumatonta joustavuutta. Haastavimpana verkko-opiskelussa opiskelijat kokivat oman aktiivisuuden ylläpitämisen sekä aidon, kasvokkaisen vuorovaikutuksen puuttumisen. Opiskelijat kaipasivat myös enemmän tukea ja ohjausta oppimiseen. Opintojen selkeä rakenne ja oppimisympäristön helppokäyttöisyys koettiin edistävän opiskelua. Opettajien osalta tutkimuksen tulokset osoittivat, että oppilaitoksen ja opettajayhteisön toimintatapoja tulisi kehittää verkko-opetuksen näkökulmasta kannustavampaan suuntaan. Opettajat kaipasivat enemmän kollegiaalista yhteistyötä sekä verkostoitumista verkko-opetuksen hyvien käytänteiden jalkauttamiseksi. Myös pedagogista tukea verkko-opetuksen järjestämiseen kaivattiin lisää. Haasteellisimpana verkko-opetuksen toteuttamisessa opettajat pitivät vuorovaikutuksen luomista sekä sitä, että verkko-opintojen suunnittelua vaatii paljon aikaa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (63 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheraikuisopiskelija
dc.subject.otheraikuiskoulutus
dc.subject.otherverkko-oppiminen
dc.subject.otherverkko-opetus
dc.titleOpettajien ja aikuisopiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä verkko-oppimisesta toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510133370
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.date.updated2015-10-13T17:55:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysoaikuisopiskelijat
dc.subject.ysoaikuiskoulutus
dc.subject.ysoverkko-oppiminen
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoverkko-opetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record