Show simple item record

dc.contributor.advisorPuolimatka, Tapio.
dc.contributor.advisorRönkä, Anna.
dc.contributor.authorValkonen, Maria
dc.date.accessioned2015-10-02T17:33:55Z
dc.date.available2015-10-02T17:33:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1496860
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47244
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijoiden käsityksiä Jyväskylän yliopistolla käytetyistä opetus- ja opiskelumenetelmistä. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti kuvailemaan itsenäisten sekä vuorovaikutteisten opetus- ja opiskelumenetelmien ilmenemistä opiskelijoiden arjessa. Tutkimuksen avulla kartoitettiin opiskelijoiden määritelmiä ja kokemuksia itsenäisistä ja vuorovaikutteisista opetus- ja opiskelumenetelmistä sekä opiskelijoiden käsityksiä käytettyjen menetelmien mahdollisesta kehittämisestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla vuosina 2012 ja 2015. Aineiston analyysissa hyödynnettiin fenomenografiaa sekä sisällönanalyysia, eli teemoittelua. Fenomenografia toimi samalla myös tutkimuksen laajempana viitekehyksenä. Tutkimustulosten mukaan opiskelijat määrittelivät itsenäiset sekä vuorovaikutteiset opetus- ja opiskelumenetelmät yhtäläisesti perustuen menetelmien vaatimaan yksin ja muiden kanssa työskentelyn määrään. Itsenäinen ja vuorovaikutteinen työskentely koettiin siten toistensa vastakohdiksi. Opiskelijoiden kokemuksissa toistuvat teemat vapaudesta, vastuusta, oppimisesta sekä yhteisöllisyydestä. Tutkittavien käsityksen mukaan opintojen kehittämiskohteita olivat vuorovaikutuksen, ohjauksen, tiedon soveltamista vaativien oppimismenetelmien, kurssien osasuoritustapojen sekä valinnanmahdollisuuksien lisääminen. Tutkittavat toivoivat opinnoissaan hyödynnettävän monipuolisesti erilaisia opetus- ja opiskelumenetelmiä itsenäisen sekä vuorovaikutteisen työskentelyn tasapaino huomioon ottaen. Tutkittavien käsitykset olivat yhteydessä aiempiin opiskelijatyytyväisyyttä sekä oppimiskokemuksia koskeviin tutkimustuloksiin. Tulokset olivat linjassa myös koulutuspolitiikkaan liittyvän ajankohtaisen keskustelun kanssa. Tutkimuksen johtopäätöksenä todettiin, että opiskelijoiden käsitykset yliopistolla käytettävistä opetus- ja opiskelumenetelmistä sekä niiden kehittämisestä tulisi ottaa paremmin huomioon yliopiston opetussuunnitelmatyössä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheropetusmenetelmä
dc.subject.otheropiskelumenetelmä
dc.subject.otheritsenäinen työskentely
dc.subject.othervuorovaikutteinen työskentely
dc.subject.otheryliopisto
dc.subject.otheropiskelija
dc.titleItsenäistä opiskelua vai yhdessä oppimista? : opiskelijoiden käsityksiä yliopisto-opiskelun arjesta
dc.title.alternativeOpiskelijoiden käsityksiä yliopisto-opiskelun arjesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510023304
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2015-10-02T17:33:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysoyliopistopedagogiikka
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysoitsenäinen työskentely
dc.subject.ysointeraktiivisuus
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysoopiskelijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record