Show simple item record

dc.contributor.advisorPirkkalainen, Henri
dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorMarkkanen, Sami
dc.date.accessioned2015-09-23T13:23:51Z
dc.date.available2015-09-23T13:23:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1496282
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47171
dc.description.abstractTässä Pro Gradu työssä tutustutaan Kiinan sosiaaliseen mediaan ja siihen, kuinka suomalaiset yritykset hyödyntävät kiinassa satavilla olevia sosiaalisen median palveluita. Kiinassa pääsy länsimaisiin sosiaalisen median palveluihin (esim. Facebook ja Twitter) on estetty, mutta tarjolla on vastaavia palveluita, kuten Sina Weibo. Nykyisessä taloustilanteessa, kun Euroopan talous alkaa vasta pikkuhiljaa toipua velkakriisistä ja Amerikassakin kasvu on vielä hidasta sub-prime -kriisin jäljitä, tarjoaa Kiina yrityksille hyviä mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvatta- miseen. Kiina on nopeasti kasvava ja kehittyvä yhteiskunta, jossa kulutus on kasvussa. Siksi yritysten kannattaa tutkia mahdollisuuksia edetä Kiinan mark- kinoille. Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille erinomaiset keinot kuluttajavies- tintään ja markkinointiin. Kiinassa nopeasti lisääntyvä älypuhelimien ja tablet- tien määrä on avannut siellä toimiville uusia kanavia viestiä kuluttajien kanssa. Siksi yritysten on tärkeää tuntea Kiinan sosiaalinen media ja sen rajoitteet. Suomalaisen yrityksen joka suuntaa Kiinan markkinoille on otettava huomioon myös kulttuurierot, joilla on vaikutusta viestintään niin sosiaalisessa mediassa, kuin muissakin tilanteissa. Tämä työ tarjoaa suomalaisille yrityksille hyvän pohjan siihen, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon kun suunnittelee sosiaalisen median käyttöä Kiinassa. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla Kiinassa jo toimivia ja sosiaalista mediaa käyttävien suomalaisyritysten edusta- jia. Haastatteluista saatuja tuloksia verrattiin aiempiin tutkimuksiin ja niiden pohjalta luotiin muutamia ohjeita, joita noudattamalla suomalaisyritykset voi- vat tehostaa omaa sosiaalisen median käyttöään Kiinassa.fi
dc.description.abstractThis master´s thesis focuses on Chinese social media and how Finnish companies are utilizing those social media services available in China. China has restricted the availability of 'western' social media like Facebook and Twitter. But there are similar social media sites available, like Sina Weibo, which is the most popular at the moment and WeChat, which is rapidly increasing popularity among Chinese users. In the current economic situation, when Europe‟s economy is starting to recover from the debt crisis and the growth is still slow in America due to the sub-prime crisis, China offers companies great opportunities. China is still rapidly growing economy as well as society, where more and more people are in the middle class and can afford luxury items such as smartphones, which has increased consumption. Therefore companies should investigate the op- portunities to expand to the Chinese markets. Social media offers companies excellent ways for consumer com- munications and marketing. In China the rapidly increasing number of smartphone owners have opened new ways for consumer communication to companies operating in China. Therefore it is important for companies to know Chinese social media and its restrictions. Finnish company that is starting to operate in China has to keep in mind the cultural differences as well as the social media restrictions, as cultur- al differences have an impact on the communication in every situation. This thesis offers Finnish companies a good basis on the cultural differences and information what to keep in mind when planning strategies for social media usage in China. The research was conducted by interviewing Finnish companies currently operating in China. The data collected via interviews was used to create few guidelines, which can help companies to increase their performance in Chinese social media.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (81 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKiinan sosiaalinen media
dc.subject.otherKulttuurierot
dc.subject.otherKiinan internetsensuuri
dc.subject.othermarkkinointi sosiaalisessa mediassa
dc.subject.otherSuomalaiset yritykset Kiinassa
dc.titleHow Finnish companies use social media in China, and are cultural differences taken into account?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509233241
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2015-09-23T13:23:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysokulttuurierot
dc.subject.ysoInternet
dc.subject.ysosensuuri
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysoKiina
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record