Show simple item record

dc.contributor.advisorVehkakoski, Tanja
dc.contributor.authorPöyry, Sanna-Kaisa
dc.contributor.authorViinikka, Tiia
dc.date.accessioned2015-09-03T11:54:22Z
dc.date.available2015-09-03T11:54:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1494324
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46753
dc.description.abstractOppilaiden kielellisen kehityksen haasteilla ja ei-toivotulla käyttäytymisellä on todettu olevan yhteys. Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttämällä sen sijaan voidaan vähentää ei-toivottua käyttäytymistä luokkahuoneessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat puuttuivat ei-toivottuun käyttäytymiseen erityisopetuksen oppitunneilla sekä miten he käyttivät puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä näissä luokanhallinnallisissa tilanteissa. Tutkimusaineistona olivat oppituntien videotallenteet autismiopetusryhmästä, yksilöllisen opetuksen pienryhmästä sekä erityiskoulun esiopetusryhmästä. Aineistosta poimittiin opettajan tai koulunkäynnin ohjaajan työ-rauhavuorot, joissa käytettiin puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Aineisto analysoitiin keskustelunanalyyttisesti. Erityisopettajat ja koulunkäynnin ohjaajat puuttuivat oppilaiden ei-toivottuun käyttäytymiseen kehotuksin, käskyin, kielloin, moittein, perusteluin tai ohjaamisin. Puuttumisissa käytettiin viittomakieltä, viitottua puhetta tai tukiviittomia. Kuvakommunikaatiota ei käytetty lainkaan. Viittominen tehtiin joko välittömästi yhdelle tai usealle oppilaalle, sanallisen puuttumisen jälkeen, tarkentamalla se yhdelle oppilaalle tai opettajan ja ohjaajan yhteistyöllä. Puuttuessa viitottiin ohjaileva lausuma, joka oli käskevä verbi tai kehotus, perustelu tai paikka toiminnan kohteena. Ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumisessa olisi hyvä huomioida monikanavaisen viestinnän tärkeys ja sen johdonmukaisuus erityisesti tukea tarvitsevilla ja laajemmin kaikilla oppilailla. Lisäksi opettajan ja koulunkäynnin ohjaajan välinen tiivis yhteistyö auttaa oppilaita käyttäytymään toivotusti. Oppilaan yksilöllinen huomioiminen on keskeinen osa luokanhallintaa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (64 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherluokanhallinta
dc.subject.otherei-toivottu käyttäytyminen
dc.subject.otherpuhetta tukeva ja korvaava kommunikaatiomenetelmä
dc.subject.otherviittoma
dc.subject.otherluokkahuonevuorovaikutus
dc.subject.otherkeskustelunanalyysi
dc.titlePuhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttö luokanhallinnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509032799
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2015-09-03T11:54:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoluokkatyöskentely
dc.subject.ysohallinta
dc.subject.ysoviittomat
dc.subject.ysopuhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record