Show simple item record

dc.contributor.authorAbahassine, Sami
dc.date.accessioned2015-07-14T04:21:58Z
dc.date.available2015-07-14T04:21:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1477307
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46500
dc.description.abstractKansainvälistyminen ja maahanmuutto vaikuttavat koko yhteiskuntaan ja muutokset näkyvät luonnollisesti myös kouluissa. Opettajat, kouluissa toimivina työntekijöinä ja kunnan virkamiehinä, kohtaavatkin työssään monia eri kulttuuritaustoja edustavia lapsia ja nuoria. Opettajilla on vastuullinen ja vaativa tehtävä moninaisuuden lisääntyessä kouluissa. He pyrkivät myös omalta osaltaan kasvattamaan kaikista lapsista ja nuorista yhteiskuntamme täysipainoisia jäseniä. Tutkimuksessa tarkastellaan perusopetuksessa toimivien opettajien näkemyksiä ja käsityksiä monikulttuurisuudesta ja sen merkityksestä haastateltujen opettajien työhön. Opettajien rooli kasvattajina ja tiedollisten taitojen välittäjinä nähdään tässä tutkimuksessa yhteiskunnallisesti merkittävänä ja koulu keskeisenä kasvatusinstituutiona. Monikulttuurinen koulu, joka tässä tutkimuksessa tarkoittaa erityisesti etnistä ja kulttuurista moninaisuutta, on varmasti rikastuttanut opettajien työtä, mutta myös tuonut uusia haasteita peruskoulun arkeen. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja sen aineisto muodostuu yhdeksästä alakoulun opettajille tehdystä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, joiden avulla on pyritty antamaan painoarvoa haastateltavien kokemuksille, asenteille ja näkemyksille. Aineistoa on analysoitu teoriaohjaavasti ja analyysimenetelmänä on käytetty väljää sisällönanalyysia Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että haastatellut opettajat kokivat monikulttuurisessa koulussa työskentelyn pääsääntöisesti myönteisesti, mutta toivat esiin myös monikulttuurisen koulun haasteita ja kehittämiskohtia. Kaikkien oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen koettiin tärkeäksi. Haastatellut kokivat oman merkityksensä maahanmuuttajaoppilaan elämässä vaihtelevasti joko henkilökohtaisesti merkittävänä tai melko vähäisenä. Suurin osa opettajista näki maahanmuuttajalapsen tarvitsevan samanlaista opettajaa kuin muutkin lapset. Opetussuunnitelmissa kirjatut monikulttuurisuustavoitteet koettiin yksittäisen opettajan näkökulmasta melko vaikeasti toteutettavina. Suurin osa haastatelluista ei nähnyt tarvitsevansa erityistä koulutusta monikulttuurisuuteen liittyen. Haastatellut opettajat toivat melko vähän esiin oman työnsä tai koulutuksen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Haastatellut opettajat eivät nostaneet erityisesti esiin koulun suhdetta laajempaan sosiopoliittiseen ja kulttuuriseen järjestelmään. Kukaan haastatelluista ei ollut sitä mieltä, että maahanmuuttajaoppilaille tarkoitettuja resursseja olisi liikaa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (94 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMonikulttuurinen koulu
dc.subject.othermonikulttuurisuus
dc.subject.otheropettajuus
dc.subject.otheroppilas
dc.subject.othermaahanmuuttaja
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.subject.otherpiilo-opetussuunnitelma
dc.subject.otherkoulutuspolitiikka
dc.subject.othervalta
dc.titleOpettaja monikulttuurisuuden kohtaajana peruskoulun arjessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201507142574
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2015-07-14T04:21:59Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysopiilo-opetussuunnitelmat
dc.subject.ysokoulutuspolitiikka
dc.subject.ysovalta
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record