Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkola, Leena
dc.contributor.authorHuovinen, Outi
dc.date.accessioned2015-06-23T07:56:59Z
dc.date.available2015-06-23T07:56:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1476551
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46391
dc.description.abstractTämän puheviestinnän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli ymmärtää johtajan ja työntekijän välistä palautevuorovaikutusta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten lähijohtajat käsittävät palautteen työssään, minkälaisia kokemuksia heillä on johtaja-työntekijäsuhteen palautevuorovaikutuksesta sekä minkälaisia käsityksiä ja kokemuksia heillä on laadukkaasta palautteesta. Tässä tutkimuksessa palaute käsitettiin johtajan ja työntekijän välisenä vuorovaikutusprosessina, johon kumpikin osapuoli vaikuttaa aktiivisena toimijana. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä. Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin kolmessa ryhmähaastattelussa, joihin osallistui yhteensä 12 kohdeorganisaatiossa lähijohtajana työskentelevää henkilöä. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Ensin aineisto koodattiin tietokoneavusteisesti palautevuorovaikutusta selittäviin merkitysyksiköihin. Tämän jälkeen merkitysyksiköt ryhmiteltiin ja luokiteltiin sen mukaisesti, miten ne selittävät lähijohtajien palautekäsityksiä, kokemuksia palautevuorovaikutuksesta sekä kokemuksia ja käsityksiä laadukkaasta palautteesta. Tutkimuksen tulosten mukaan palautevuorovaikutustilanteet koetaan usein haastaviksi ja johtajan ja työntekijän välisen vuorovaikutussuhteen piirteiden koettiin vaikuttavan palautetilanteisiin merkittävästi. Lähijohtajien käsitysten ja kokemusten mukaan johtajan ja työntekijän välisessä palautevuorovaikutuksessa merkityksellisiä tekijöitä ovat suhteen läheisyys, luottamus, avoimuus ja roolien selkeys. Erityisen vaikeiksi palautetilanteiksi lähijohtajat kokevat tilanteet, joissa palautteen sisältönä on henkilön käyttäytyminen työyhteisössä sekä tilanteet, joissa palaute suuntautuu organisaatiossa alhaalta ylöspäin. Tulosten mukaan lähijohtajat arvostavat palautevuorovaikutuksessa suoruutta, nopeutta, kasvokkaisuutta sekä perusteltua ja keskustelevalla tyylillä annettua palautetta. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että johtaja-työntekijäsuhteen laadun merkitys palautetilanteiden onnistumiselle on suuri ja että lähijohtajien vuorovaikutustaitojen kehittäminen olisi hyödyksi erityisesti haastaviksi koetuissa palautetilanteissa. Tulokset myös viittaavat siihen, että palautekäytännöissä on kehittämisen varaa erityisesti työntekijöiltä johdolle suuntautuvan palautteen osalta. Tutkimustiedolle palautteesta johtajan ja työntekijän välisenä vuorovaikutusprosessina on tarvetta jatkossakin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (82 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherarviointi
dc.subject.otherjohtamisviestintä
dc.subject.otherjohtaja-työntekijäsuhde
dc.subject.otherorganisaatioviestintä
dc.subject.otherpalaute
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.titleJohtajan ja työntekijän välinen palautevuorovaikutus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506232413
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2015-06-23T07:56:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoesimies-alaissuhde
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysopuheviestintä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record