Show simple item record

dc.contributor.authorAura, Paula
dc.date.accessioned2015-06-12T04:39:40Z
dc.date.available2015-06-12T04:39:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1475900
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46300
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan puhtauspalvelualalla toimivan suuren organisaation esimiesten käsityksiä työssä oppimisesta. Tutkimusaineisto kerättiin lomakekyselyn ja teemahaastatteluiden avulla. Lomakekyselyyn vastasivat kaikki kohdeorganisaation siivoustyön esimiehet, yhteensä 26 henkilöä. Lomakekyselyn jälkeen haastateltiin kahdeksaa esimiestä. Tutkimushaastatteluissa esimiehiltä kysyttiin, mitä työssä oppiminen heidän näkökulmastaan on, miten se ilmenee ja mitkä tekijät edesauttavat tai estävät sitä. Haastatteluaineisto analysoitiin fenomenografian menetelmien avulla. Työssä oppimista ei ole aiemmin tutkittu puhtauspalvelualan esimiesten käsitysten kautta. Siksi tämä tutkimus laajentaa työssä oppimisen tutkimuksen kenttää aikuiskasvatustieteen näkökulmasta. Tutkimus vahvistaa tieteenalalla vallitsevaa käsitystä siitä, että työssä oppiminen on ymmärrettävä laajasti. Esimiehet sekä heidän alaisensa työskentelevät kohdeorganisaatiossa, jota johdetaan poliittisten päätösten ja numeroiden valossa. Jatkuvat muutokset kuuluvat suuren organisaation arkeen, joka muodostuu monista työyhteisöistä, jotka ovat moniammatillisia ja -kulttuurisia. Esimiehet kokivat työssä oppimisen määrittämisen haasteelliseksi. He kokivat työssä oppimisen kuitenkin välttämättömäksi osaksi modernia siivoustyötä, jonka keskiössä on puhtauden tuottaminen nykymenetelmiä ja teknologiaa hyödyntäen. He tunnistivat työssä oppimisen ilmenemismuotoja sekä sitä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Tutkimusaineiston perusteella organisaatiossa tulisi selkeyttää toimenkuvien määrityksiä, toimintaohjeita sekä organisaatiotason työssä oppimistavoitteita, jotka antavat suunnan organisaation toiminnalle ja siten tukisivat sen päämäärätietoista toimintaa ja työssä oppimista. Organisaatiossa hyödynnetään työhön perehdytystä, opastusta sekä henkilöstön koulutusta työssä oppimisen tukemisessa. Tämän tutkimuksen löydösten siirrettävyys puhtauspalvelualan muihin suuriin organisaatioihin on varsin suuri, sillä niissä olevien organisaatiorakenteiden ansiosta työssä oppimisen suuntaan voi vaikuttaa jossain määrin selkeillä työn ja työssä oppimisen tavoitteilla. Niitä tulisi voida mitata yksiselitteisiä mittareita käyttäen, joita ei organisaatiossa vielä ollut käytössä. Lukujen valossa johtaminen ei edistä työssä oppimista vaan alaisten työn sisällön ymmärtäminen, rakentavan palautteen ja kiitoksen antaminen ajallaan tukevat innostavan työilmapiirin rakentumista ja työssä oppimisen toteutumista. Näiden tutkimustulosten valossa laitoshuoltajien käsitysten tutkiminen työssä oppimisesta voisi olla tärkeä jatkotutkimusaihe. Olisi mielenkiintoista antaa ääni heille, joita niin harvoin tieteellisessä tutkimuksessa haastatellaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (82 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheresimiestyö
dc.subject.otheraikuisen oppiminen
dc.subject.othertyössä oppiminen
dc.titleEsimiesten käsityksiä työssä oppimisesta puhtauspalvelualalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506122298
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.date.updated2015-06-12T04:39:41Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoesimiestyö
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record