Show simple item record

dc.contributor.authorRönkä, Anniina
dc.contributor.authorVuorinen, Mari
dc.date.accessioned2015-05-25T20:34:05Z
dc.date.available2015-05-25T20:34:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1476199
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46051
dc.description.abstractOpetuksen eriyttäminen on ajankohtainen ja paljon keskusteltu aihe inklusiivi-sessa koulumaailmassa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittaa opettajaa eriyttämään opetustaan. Lisäksi kolmiportainen tukimalli tuo kouluihin eriyttämisen tarpeen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Jyväskylän yliopiston opintojensa loppuvaiheessa olevien luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä eriyttämisestä. Kaksivaiheisen tutkimuksen avulla haluttiin kartoittaa opiskelijoiden valmiuksia eriyttää opetusta ja kohdata erilaisia oppijoita. Yhtenä tarkastelun kohteena oli kohdehenkilöiden minäpystyvyys. Lisäksi haluttiin selvittää millaiset valmiudet luokanopettajakoulutus on antanut eriyttämiseen. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin määrällisenä kyselytutki-muksena. Aineisto analysoitiin määrällisesti tilastollisia menetelmiä käyttäen, ja avointen kysymysten osalta laadullisesti sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen toisen vaiheen laadullinen tutkimus, on luonteeltaan teoriasidonnainen. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, ja analysoitiin sisällönanalyysilla. Luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset eriyttämisestä eivät vastanneet eriyttämisen määritelmää siinä laajuudessa, kuin se kirjallisuudessa on esitelty. Tulevat opettajat ymmärsivät eriyttämisen tärkeyden, ja löysivät perusteita sille, miksi opetusta tulisi eriyttää. Heiltä näytti kuitenkin puuttuvan käytännön keinoja ja teoriatietoa toteuttaakseen eriyttämistä. Minäpystyvyys erilaisten oppijoiden kohtaamisessa näytti tutkimuksen perusteella olevan kohtalaisella tasolla, sen sijaan eriyttämiseen liittyvä minäpystyvyys oli heikompaa. Eriyttämiseen liittyvien opintojen lisäämisen tarve opettajankoulutuksessa on ilmeinen. Vaikka opetusharjoittelut nähtiin hyödyllisiksi eriyttämisen kannalta, opiskelijat kokivat, että heidän valmiutensa eriyttää opetusta ovat puutteelliset. Kehittämällä luokanopettajakoulutusta eriyttämisen osalta voitaisiin myös parantaa tulevien opettajien minäpystyvyyttä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (113 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä eriyttämisestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505252023
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-05-25T20:34:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoinkluusio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record