Show simple item record

dc.contributor.advisorSauli Puukari
dc.contributor.authorHannuksela, Emmi
dc.date.accessioned2015-05-05T15:45:05Z
dc.date.available2015-05-05T15:45:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473218
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45773
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin millaista psykososiaalista tukea ja ammatinvalinnan-ohjausta lukion opinto-ohjaus antaa lukiolaisille ja opinto-ohjaajan roolia näiden tarjoajana. Lisäksi tarkasteltiin tutkittavien opinto-ohjaajien työtä ja heidän näke-mystään opinto-ohjauksesta. Tutkimuksen käsittelemät aiheet ovat olleet runsaasti esillä mediassa ja poliittisessa keskustelussa mm. uudistetun korkea-kouluhaun ja nuorisotakuun vuoksi. Aineisto kerättiin mixed methods –menetelmällä. Määrällinen kyse-lylomake kerättiin 144 abiturientilta kolmesta eri lukiosta. Lisäksi jokaisen lukion opinto-ohjaajaa (n=3) haastateltiin puolistrukturoidun teemahaastattelun menetel-mällä. Kyselylomakkeen tulosten perusteella abiturienttien kokema psykoso-siaalinen tuki oli osa-alueittain vaihteleva. Lukio-opintojen ja jatko-suunnitelmien tukeen abiturientit olivat tyytyväisiä, kun taas elämän tuen he kokivat edellisiä vähäisemmäksi. Tulokset erosivat kuitenkin suuresti tutkittavien lukioiden välillä. Haastateltujen opinto-ohjaajien työn kantava voima olivat kollegat ja opiskelijat. Negatiivisena koettiin epätasa-arvoinen palkkausjärjestelmä sekä työn ajoittainen ruuhkautuminen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opinto-ohjaus onnistui ammatin-valinnanohjauksessa ja opintojen tukemisessa, kun taas henkilökohtaisen elämän tukeminen jäi opinto-ohjaajan ohjausfilosofian luomien painotusten varaan. Suomalainen opinto-ohjaus on ollut ja tulee olemaan alati muuttuvien haasteiden edessä ollessaan sidoksissa yhteiskunnan muutoksiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (119 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titlePsykososiaalinen tuki ja ammatinvalinnanohjaus lukion opinto-ohjauksessa : opiskelijoiden ja opinto-ohjaajien kokemuksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505051728
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-05-05T15:45:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysopsykososiaalinen tuki
dc.subject.ysoammatinvalinnanohjaus
dc.subject.ysoammatinvalinta
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysonuoruus
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysojatkokoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record