Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Pentti
dc.contributor.advisorNikkola, Tiina
dc.contributor.advisorRautiainen, Matti
dc.contributor.authorMartikkala, Anniina
dc.contributor.authorMatikainen, Minni
dc.date.accessioned2015-04-18T10:42:30Z
dc.date.available2015-04-18T10:42:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472519
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45663
dc.description.abstractKäsitykset oppimisesta ja opettamisesta ovat kasvatusalan ydinkysymyksiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Jyväskylän yliopiston luokanopet-tajakoulutuksessa esiintyviä käsityksiä hyvästä opiskelijasta ja hyvästä koulut-tajasta sekä näiden käsitysten taustalla vaikuttavia oppimiskäsityksiä. Tutki-muksessa selvitettiin myös, muuttuvatko nämä käsitykset opintojen myötä. Lisäksi oppimiseen ja opettamiseen liittyvien käsitysten merkityksiä tarkasteltiin laajemmin luokanopettajakoulutuksen kulttuurin ja koulun kehittämisen näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin luokanopettajaopiskelijoilta ja heidän kouluttajiltaan avoimista kysymyksistä koostuvilla kirjallisilla kyselyillä. Aineistoa kerättiin sekä opintojaan aloittavilta opiskelijoilta että maisterivaiheen opiskelijoilta. Aineisto kerättiin lukuvuoden 2013–2014 aikana ja se koostui yhteensä 149 vastauksesta. Aineiston analysoinnissa sitouduttiin aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Tutkimuksessa selvisi, että luokanopettajaopiskelijat arvostivat koulutta-jissaan ammattitaitoisuutta ja monia luonteeseen tai persoonallisuuteen liittyviä piirteitä, kuten rentoutta ja mukavuutta. Kouluttajat puolestaan toivoivat opiskelijan olevan muun muassa aktiivinen ja kiinnostunut alan kysymyksistä. Hyvää kouluttajaa ja opiskelijaa koskevien käsitysten taustalta löydettiin kaksi oppimiskäsitystä: siirtämis-oppimiskäsitys ja rakentamis-oppimiskäsitys. Siirtämis-oppimiskäsityksessä opettajaksi opiskeleminen nähdään valmiin tiedon ja opettajuuden vastaanottamisena koulutuksessa tai kouluttajilta. Rakentamis-oppimiskäsityksessä taas painotetaan opiskelijan aktiivista roolia oman ammattitaitonsa rakentajana. Kouluttajilta keräämässämme aineistossa korostui käsitys ammattitaidon rakentamisesta, kun opiskelijoiden aineistossa painottui käsitys ammattitaidon siirtämisestä. Opiskelijoiden oppimiskäsitykset täsmentyivät opintojen aikana, mutta koulutus ei muuttanut niitä. Löydetyt käsitykset oppimisesta ja hyvästä opiskelijasta ja kouluttajasta ovat hyvin erilaisia, osin jopa vastakkaisia. Tulosten pohjalta näyttäisikin luo-kanopettajakoulutuksessa vallitsevan erimielisyyttä alan keskeisistä käsityksistä, vaikka esimerkiksi alan kirjallisuudessa ja opetussuunnitelmissa sitoudutaan oppijan aktiivisuutta korostaviin oppimiskäsityksiin. Oppimiskäsitysten kehittäminen voidaan nähdä tärkeänä osana kouluinstituution laajempaa kehittämistyötä. Jos koulua halutaan kehittää, tulee oppimiskäsitykset ottaa luokanopettajakoulutuksessa avoimeen ja aitoon käsittelyyn.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheroppimiskäsitys
dc.subject.otherluokanopettajakoulutus
dc.subject.otheropiskelukulttuuri
dc.subject.otherhyvä opiskelija
dc.subject.otherhyvä opettajankouluttaja
dc.title"Ja niin hyvää opetusta, että meistä tulee kaikista hyviä opettajia!" : opiskelua koskevat odotukset ja vaatimukset avaimina oppimiskäsityksiin ja opiskelukulttuuriin luokanopettajakoulutuksessa
dc.title.alternativeOpiskelua koskevat odotukset ja vaatimukset avaimina oppimiskäsityksiin ja opiskelukulttuuriin luokanopettajakoulutuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504181619
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-04-18T10:42:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppimiskäsitykset
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokouluttajat
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoammattitaito
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record