Show simple item record

dc.contributor.advisorPuukari, Sauli.
dc.contributor.authorHyyrykoski, Suvi
dc.date.accessioned2015-04-14T06:34:20Z
dc.date.available2015-04-14T06:34:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472100
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45620
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Hyyrykoski, Suvi. 2015. Peruskoulusta ammatillisiin opintoihin: ammatilliset opintonsa keskeyttäneiden nuorten kuvauksia opinpolkujensa vaiheista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulu-tuslaitos. Tutkimuksessani oli tavoitteena tarkastella nuorten omia kokemuksia ammatil-lisen koulutuksen keskeytymisestä. Keskeyttämisen ilmiötä lähestyn nuorten omien kertomusten kautta pitkittäisenä prosessina osana nuoren elämänkul-kua. Tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustut-kimus. Aineistonkeruun suoritin teemahaastattelumenetelmällä niin, että nuo-ret saivat kertoa kokemuksistaan melko vapaasti aiemmin suunnittelemieni teemojen sisällä. Haastatteluaineiston analysoin aineistolähtöisen sisällönana-lyysin metodilla. Aineisto koostui kahdeksan ammatilliset opintonsa vuosina 2012-2013 keskeyttäneen nuoren haastatteluista. Nuoret kuvaavat koulutuspolkuaan pe-rusasteelta alkaen seuraavien teemojen kautta: koulukokemukset perusasteella, nivelvaihe perusasteelta ammatilliseen koulutukseen, opiskeluaika ammatillisessa oppilaitoksessa, keskeyttämisprosessi, nykyinen elämäntilanne sekä matkan varrella saatu ohjaus. Keskeisinä löydöksinä nuorten kuvauksista nousi opinto-ohjauksen puute tai sen vähäisyys opintojen kuluessa, yksin tehdyt valinnat ja päätökset, nuorten kokemus siitä, ettei heitä kuunnella sekä pettymyksen tunne, kun opinpolku ei sujunutkaan niin kuin nuori oli suunnitellut. Pohdinnassa keskeisiksi teemoiksi nostin nuorten innostamisen syventy-mään uravalintoihinsa, hyvän ohjauksen ja ohjauksen houkuttelevuuden kehit-tämisen sekä nuorten positiivisen kannustamisen merkityksen silloinkin, kun asiat eivät suju suunnitellusti.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (90 s.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAmmatillinen koulutus
dc.subject.otherkoulutuksen keskeyttäminen
dc.subject.otherohjaus
dc.titlePeruskoulusta ammatillisiin opintoihin : ammatilliset opintonsa keskeyttäneiden nuorten kuvauksia opinpolkujensa vaiheista
dc.title.alternativeAmmatilliset opintonsa keskeyttäneiden nuorten kuvauksia opinpolkujensa vaiheista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504141569
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2015-04-14T06:34:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysoopintojen keskeyttäminen
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysoohjaus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record