Show simple item record

dc.contributor.advisorLaajalahti, Anne
dc.contributor.authorKoponen, Katri
dc.date.accessioned2015-04-07T14:05:50Z
dc.date.available2015-04-07T14:05:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472007
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45602
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin ajatusjohtajuutta pelialalla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia näkemyksiä pelialan yritysten viestinnästä vastaavilla henkilöillä on ajatusjohtajuudesta alallaan. Erityisesti oltiin kiinnostuneita siitä, millaista ajatusjohtajuuden viestintä on ajatusjohtajuusprosessin eri vaiheissa. Tutkimusongelmaa lähestyttiin kahden tutkimuskysymyksen avulla: 1) millaisista ominaisuuksista ajatusjohtajuus koostuu pelialalla ja 2) millaista ajatusjohtajuuden viestintä on pelialalla. Ajatusjohtajuutta on tarkasteltu tieteellisen tutkimuksen kentässä jonkin verran, mutta empiirisesti aihetta ei tutkijan tiedon mukaan ole aikaisemmin tutkittu. Tämän tutkimuksen suurin anti syntyikin empiirisen tutkimustiedon yhdistämisestä ajatusjohtajuuden aikaisempaan tutkimukseen. Teoreettisessa viitekehyksessä esiteltiin ajatusjohtajuuden teorian lisäksi valikoituja viestinnän teorioita ja ajatusjohtajuuden lähikäsitteitä. Peliala valittiin tutkimuskohteeksi, koska ala on ollut vahvassa nousussa jo pitkään. Alalla on nähty useita suomalaisia menestystarinoita ja vuonna 2013 peliala oli viihdeteollisuuden voimakkaimmin kasvava alue Suomessa. Lisäksi pelialan toiminnassa korostuu sidosryhmien huomioiminen, mikä nähdään olennaisena myös ajatusjohtajuuden viitekehyksessä. Tutkimuksen kohdeyrityksiksi valikoitui seitsemän yritystä Suomen kahdeksan suurimman pelialan yrityksen joukosta. Tutkimus toteutettiin laadullisena ja aineistonkeruumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Haastateltavaksi pyydettiin kohdeyritysten viestinnästä vastaavia henkilöitä. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriasidonnaista teemoittelua. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että pelialan ajatusjohtajuudessa on sekä useita yhteneväisyyksiä että joitain eroja aikaisempaan tutkimukseen verrattuna. Pelialalla ajatusjohtajuutta esiintyy sekä yksilö- että yritystasolla, ja ollakseen ajatusjohtaja yrityksen tai yksilön on täytettävä tiettyjä edellytyksiä: sen on erottauduttava muista pelialan toimijoista ja nähtävä ajatusjohtajuus pitkän aikavälin strategisena toimintana, joka vaatii runsaasti aikaa ja muita resursseja. Ajatusjohtajuus rakentuu pelialalla menestyksen, osaamisen tai aktiivisen viestinnän pohjalle ja siitä voi koitua useita hyötyjä. Ajatusjohtajuutta toteutetaan pelialalla pitkälti viestinnällisin keinoin. Ajatusjohtajan viestintä eroaa muista pelialan toimijoista siinä, että se on systemaattisempaa, tavoitteellisempaa ja monipuolisempaa. Viestinnän tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat kaksisuuntaisuus ja kohderyhmälähtöisyys. Pelialan ajatusjohtajuudessa tunnistettiin useita kohderyhmiä ja viestintäkanavia, jotka esiteltiin tutkimuksen tulososiossa. Ajatusjohtajuus voi pelialalla pohjata monenlaisiin teemoihin: tuotekeskeisiin teemoihin, alan trendeihin ja liiketoimintamalleihin sekä yrityksen tarinaan ja historiaan liittyviin teemoihin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (125 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherAjatusjohtajuus
dc.subject.otherjohtajuus
dc.subject.otherorganisaatioviestintä
dc.subject.otherpeliala
dc.subject.otherstrategia
dc.subject.otherviestintästrategiat
dc.titleAjatusjohtajuus pelialalla : mistä se koostuu ja miten siitä viestitään?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504071549
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2015-04-07T14:05:50Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoajatusjohtaminen
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysopeliala
dc.subject.ysostrategia
dc.subject.ysoviestintästrategiat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record