Show simple item record

dc.contributor.advisorLamberg, Juha-Antti
dc.contributor.advisorOjala, Jari
dc.contributor.authorLuoma-aho, Kiti
dc.date.accessioned2015-02-20T09:11:16Z
dc.date.available2015-02-20T09:11:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1466616
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45386
dc.description.abstractTässä tutkielmassa selvitettiin iän, työkokemuksen, työtehtävän ja sukupuolen vaikutusta palkkaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteen panimoteollisuudessa. Tutkimuskohteena oli P. Sinebrychoff Ab. Kyseiselle ajanjaksolle ajoittui panimoteollisuuden nousu- ja laskukausi, joten lisäksi pohdittiin, vaikuttiko taloustilanteen muutos työyhteisöön ja palkkoihin. Koska tutkimus edellytti yksityiskohtaisia tietoja työntekijöistä, jouduttiin pohtimaan, kuinka historiallisten henkilötietojen tulee suhtautua. Tutkimusaineistona käytettiin Oy Sinebrychoff Ab:n arkiston palkkaluetteloiden sekä henkilöstö- ja manttaaliluettelojen pohjalta kerättyä työntekijä- ja palkkatietokantaa. Tutkimuksessa yhdistettiin prosopografia ja kohorttitutkimus. Tutkimusajanjaksoiksi valikoituivat vuodet 1898–1901 ja 1908–1911, joista ensimmäinen edusti nousukautta ja jälkimmäinen taantumaa. Taantuma näkyi P. Sinebrychoff Ab:n työyhteisössä työntekijöiden lukumäärän laskuna ja keski-iän nousuna. Palkat olivat nousseet huomattavasti vuosiin 1898–1901 nähden, mutta palkkojen ostovoiman kehitys oli sen sijaan hidastunut. Vastaavanlaisia muutoksia ei havaittu palkkaan vaikuttaneissa tekijöissä. Työntekijöiden keski-ikä oli kaikkinensa varsin alhainen eli työurat eivät olleet kestoltaan kovin pitkiä. Tästä syystä ikä tai työkokemus ei noussut merkittäviksi palkkaan vaikuttavaksi tekijöiksi. Merkittävimpiä palkkaan vaikuttaneita tekijöitä olivat sukupuoli ja työtehtävä. Ne olivat kuitenkin kietoutuneet usein yhteen, sillä esimerkiksi työtehtävät olivat jakautuneet vahvasti sukupuolittain. Historiallisten henkilötietojen salaaminen ei yksin takaa menneisyyden ihmisten oikeudenmukaista kohtelua. Yksityisyyden suojan perimmäisenä tarkoituksena tulisi olla ennen kaikkea elävien ihmisten yksityisyyden varmistaminen. Aika ja henkilötietojen luonne on tästä syystä huomioitava aineiston käytettävyyttä arvioitaessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (98 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpanimoteollisuus
dc.subject.otherpalkat
dc.subject.otherpalkkaerot
dc.subject.othersukupuoli
dc.subject.otherikä
dc.subject.othertyökokemus
dc.subject.othertyön sisältö
dc.subject.othertyöntekijät
dc.subject.otherprosopografia
dc.subject.otherhenkilötiedot
dc.subject.othertutkimusetiikka
dc.titlePalkkaan vaikuttaneet tekijät 1800- ja 1900-lukujen vaihteen panimoteollisuudessa ja historiallisten henkilötietojen tutkimuskäyttö
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201502201354
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTaloushistoriafi
dc.contributor.oppiaineEconomic Historyen
dc.date.updated2015-02-20T09:11:19Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3032
dc.subject.ysopanimoteollisuus
dc.subject.ysopalkat
dc.subject.ysopalkkaerot
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoikä
dc.subject.ysotyökokemus
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoprosopografia
dc.subject.ysohenkilötiedot
dc.subject.ysotutkimusetiikka
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record