Show simple item record

dc.contributor.authorÖster, Katri
dc.date.accessioned2015-01-27T13:25:50Z
dc.date.available2015-01-27T13:25:50Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1465392
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45159
dc.description.abstractYläkoulussa oppilaanohjaus on läsnä oppilaan arjessa kaikkein selvimmin lukujärjestyksessä olevana oppiaineena. Kuva oppilaanohjauksesta rakentunee oppilaalle siis hyvin pitkälti oppituntien perusteella. Mikäli oppilaanohjauksessa käytetään oppikirjaa, se on vahvasti mukana rakentamassa oppilaiden käsityksiä ja mielikuvia ohjauksesta ja siinä käsiteltävistä teemoista. Syntyvillä mielikuvilla saattaa olla merkitystä myös oppilaan myöhemmille käsityksille ja odotuksille esimerkiksi ohjauksesta jatko-opinnoissa. Tämän tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millainen kuva oppilaanohjauksesta oppilaanohjauksen oppikirjojen välityksellä syntyy. Aineistona tutkimuksessa on kolme tällä hetkellä käytössä olevaa ja viime vuosina julkaistua yläkoulun oppilaanohjauksen oppikirjaa: Futurix+, Oma suunta ja Valmentaja. Valitsin menetelmäksi tutkimuskysymykseni ratkaisemiseksi diskurssianalyysin. Olin kiinnostunut erityisesti siitä, millaisia funktioita esiin nostetuilla diskursseilla on sekä siitä, millaisia subjektipositioita ne tuottavat. Tarkastelin siis sitä, millaisena oppilaanohjaus ja sen tavoitteet näyttäytyvät ja millaisen kuvan oppikirjat antavat oppilaanohjaukseen tavalla tai toisella liittyvistä teemoista. Lisäksi pyrin tekemään näkyväksi niitä asemia, joihin oppikirjojen diskurssit asettavat lukijaa tai tekstin kohdetta. Tutkimuksen perusteella oppilaanohjausta käsitellään oppikirjoissa neljän vahvan diskurssin kautta, jotka olen nimennyt seuraavasti: yksilöllisyyden diskurssi, aktiivisen ja vastuuntuntoisen valitsijan diskurssi, tulevaisuusdiskurssi ja työelämädiskurssi. Diskurssien seurauksena oppilaanohjaus näyttäytyy lähinnä ura- ja ammatinvalinnanohjauksena. Lukijakseen oppikirjat asemoivat terveen, suomalaisen nuoren, joka menestyy koulussa kohtalaisesti. Oppikirjojen ote on voimakkaasti sosiaalistava. Ainoa tapa tulla hyväksyttäväksi osaksi yhteiskuntaa on kulkea jatkoopintojen kautta työelämään. Yksilön vastuulle jää valita oikein paikkansa suhteessa tulevaisuuden työelämään sekä omiin kykyihinsä ja taipumuksiinsa. Menestyminen koulussa, jatko-opinnoissa ja työssä on kiinni yksilön omasta halusta ja valmiudesta ponnistella kohti omia tavoitteita.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (63 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherohjaus
dc.subject.otheroppilaanohjaus
dc.subject.otherperuskoulu
dc.subject.otheryläkoulu
dc.subject.otheroppikirjat
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.subject.otherdiskurssi
dc.titleKohti tulevaisuutta ja työelämää : diskurssianalyyttinen tutkimus oppilaanohjauksen oppikirjoista
dc.title.alternativeDiskurssianalyyttinen tutkimus oppilaanohjauksen oppikirjoista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201501271181
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-01-27T13:25:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysooppilaanohjaus
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysooppikirjat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record