Show simple item record

dc.contributor.advisorBjörn, Piia
dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorJykylä, Sanna
dc.date.accessioned2015-01-12T08:00:02Z
dc.date.available2015-01-12T08:00:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1465223
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45047
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien, huoltajien sekä oppilaiden kokemuksia tehostetun tuen toimintamalleista. Opettajien, vanhempien ja oppilaiden kokemukset tehostetun tuen toimintamalleista ovat merkityksellisiä, sillä niiden kautta voidaankehittää oppilaille annettavaa tukea. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastateltavia oli yhteensä kahdeksan, 2 erityisopettajaa, 2 luokanopettajaa, 2 huoltajaa sekä 2 oppilasta. Aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, koska tarkoituksena oli pyrkiä rakentamaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Näin ollen analyysiyksiköt muodostettiin aineiston pohjalta. Löytöjen pohjalta muodostettiin tukimuodoista kolme teema-aluetta. Nämätukimuotojen teema-alueet olivat: rakenteelliset joustavat opetusjärjestelyt, tuen muodot luokassa ja koulupäivän ulkopuolella annettava tuki. Oppilastapauksien tuessa painottui luokassa toteutettava tuki. Opettajat kokivat, että osa-aikaisen erityisopetuksen tukimuodot muodostivat rungon tuen järjestämiseen. Vanhemmat olivat tyytyväisiä lapsen saama tukeen ja luottivat opettajien ammattitaitoon. Oppilailla puolestaan oli ristiriitaisia ajatuksia tuen toteuttamisesta. Tukitoimien riittävyyttä voidaan arvioida oppilaan tukitarpeiden muutoksien kautta. Erityisopettajan toteuttamalla pienryhmäopetuksella on positiivinen merkitys eriyttämisen ja erityisopettajan työnkuvan muutoksen kannalta. Opettajien välinen yhteistyö on tärkeää resurssien oikeanlaisen suuntaamisen ja jakamisen onnistumisessa. Kolmiportainen tukimalli on verrattain uusi ja vasta muotoutumassa koulujen arkeen. Onkin vielä vaikeaa määritellä tarkasti, keitä ovat tehostetun tuen oppilaat ja onko heille tarjottavan tuen intensiteetti tarpeeksi riittävä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (97 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertehostettu tuki
dc.subject.otherkolmiportainen tuki
dc.titleTehostettu tuki opettajien, vanhempien ja oppilaiden kokemana : tapaustutkimus yhden alakoulun toimintamalleista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201501121067
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2015-01-12T08:00:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysovarhainen puuttuminen
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysovanhemmat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record