Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkola, Leena
dc.contributor.authorSivonen, Tuija
dc.date.accessioned2014-12-19T19:56:39Z
dc.date.available2014-12-19T19:56:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1464891
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44980
dc.description.abstractKoulutukseen liittyvillä harjoittelujaksoilla syntyvillä kokemuksilla on vaikutusta siihen, millaiseksi käsitykset vuorovaikutuksesta työyhteisössä muotoutuvat ja millaisia odotuksia tulevaisuuden työhön kohdentuu. Tässä tutkielmassa tarkastellaan, millaisia kokemuksia sairaanhoitajaopiskelijoilla on vuorovaikutuksesta sairaalaorganisaation työyhteisössä. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Yhteensä haastateltiin seitsemää sairaanhoitajaopiskelijaa, joilla oli takanaan yhdestä yhteentoista käytännön harjoittelujaksoa. Aineistonkeruumenetelmänä oli avoin yksilöhaastattelu. Aineisto analysointiin teemoittelemalla ja teoriaohjaavuus kuvaa analyysin lähtökohtia. Tulosten mukaan sairaanhoitajaopiskelijoiden merkittävimpiä vuorovaikutussuhteita sairaalatyöyhteisössä ovat vertaissuhteet toisiin opiskelijoihin ja suhde ohjaajaan. Suhteet opiskelijakavereihin ovat tärkeitä vertaissuhteita, koska niissä sairaanhoitajaopiskelijat kokevat ymmärretyksi tulemista ja saavat tukea. Vuorovaikutussuhde ohjaajaan korostuu erityisesti loppuvaiheen pidemmillä harjoittelujaksoilla. Keskeisimpiä hyvän työyhteisön vuorovaikutusilmiöitä sairaanhoitajaopiskelijoiden mielestä ovat luottamus, palaute, tuki ja motivaatio. Sairaanhoitajaopiskelijat kokevat sairaalat hierarkkisiksi organisaatioiksi, jossa ammatti on määräävin tekijä hierarkiaan sijoittumisessa. Muita tekijöitä opiskelijoiden mielestä ovat työkokemus, ammattitaito ja persoonallisuuspiirteet. Sairaalaorganisaatiossa heillä itsellään on selkeä opiskelijan rooli, joka pitää sisällään ulkopuolisen tarkkailijan, oppijan, uuden tiedon tuojan ja huomaamattoman roolin. Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että sairaanhoitajaopiskelijat tarvitsevat tukea ja luottamusta sekä rakentavaa palautetta positiivisen ammatti-identiteetin rakentumiseksi ja alalle sitoutuakseen. Sairaanhoitajien käytännön harjoittelujaksoilla olisi tästä syystä tärkeää ottaa heidät työyhteisön jäseneksi ja mukaan kokonaisvaltaisesti työyhteisön vuorovaikutukseen. Näin vahvistetaan sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja alalle sitoutumista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (54 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheropiskelija
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.othersairaala
dc.subject.othertyöyhteisöt
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.titleSairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia vuorovaikutuksesta sairaalatyöyhteisössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412193565
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2014-12-19T19:56:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysosairaalat
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysovuorovaikutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record