Show simple item record

dc.contributor.authorAhlman, Rinna
dc.date.accessioned2014-12-01T14:19:00Z
dc.date.available2014-12-01T14:19:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44786
dc.description.abstractTutkielma antaa näkökulmia siihen, millä tavalla musiikkiluokalla opiskelu voi vaikuttaa koulumenestykseen ja miksi. Tavoitteeni oli saada selville, mihin kehityksen osa-alueisiin musiikilla voisi olla vaikutusta ja kuinka ne käytännössä ilmenevät koulunkäynnissä. Pääosan tutkielmassani saivat älyllinen-, persoonallinen-, ja sosiaalinen kehitys. Näihin peilaan musiikkiluokkalaisten niin sanottua erityisasemaa koulunkäynnissä. Esittelen myös muita koulumenestykseen vaikuttavia tekijöitä, sillä musiikillisella harrastuneisuudella ei yksinään voi selittää hyvää tai huonoa koulumenestystä. Musiikkiluokalla opiskelun lisäksi tarkastelen tutkielmassani myös musiikin integrointia tavallisilla luokilla mahdollisen koulumenestyksen ja –viihtyvyyden edesauttajana. Aihe pohjaa omaan musiikkiluokkataustaani ja siinä ilmenneisiin erityispiirteisiin. Oman peruskouluaikaisen musiikkiluokkani verraten korkean keskiarvon ja hyvän luokkahengen innoittamana halusin selvittää, olimmeko vain erityistapaus, vai voisiko vastaavia ilmiötä esiintyä myös muilla musiikkiluokilla. Aineistoni pohjalta sain selville, että tutkimusta aiheesta on tehty paljon, mutta tulokset ovat jopa harmittavan ristiriitaisia. Tämä on luonnollista, sillä jokainen luokka ja luokan oppilas on yksilö, jonka kehitykseen vaikuttavat tekijätkin ovat näin ollen yksilöllisiä. Yleinen linjaus kuitenkin on, että musiikin opiskelusta ei selvästikään ole minkäänlaista haittaa koulumenestyksen kannalta. Merkittävin vaikutus on pitkäaikaisella musiikinopiskelulla, sillä aivotoiminta ja aivojen rakenne ovat jo harrastuksen myötä muuttuneet. Hyvinvointiin ja mielialaan musiikilla uskotaan olevan suurin positiivinen vaikutus ja tätä oletusta useat tutkimukset pyrkivätkin todistamaan. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista viedä tämä tutkielma käytäntöön ja toteuttaa tutkimus musiikkiluokkalaisille. Tutkimus voisi käsitellä joko musiikkiluokkalaisten taustoja tai heidän kokemuksiaan oman luokkansa nykyisestä tilanteesta. Toinen mielenkiintoinen aihe olisi musiikin hyödyntäminen aineintegraation välineenä. Hypoteesina voisi olla se, missä määrin musiikkia käytetään peruskoulussa muiden aineiden opiskelun tukena. Toiveenani jatkossa olisi tietenkin löytää sellainen aihe ja hypoteesi, jonka avulla voisin tuoda jotain uutta tietoa musiikkikasvatuksen tutkimuksen kentälle.fi
dc.format.extent33
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermusiikkiluokka
dc.subject.otherkoulumenestys
dc.subject.otheroppimisprosessi
dc.subject.othertaideaineet
dc.subject.otherintegrointi
dc.titleMusiikkiluokkaopiskelun vaikutus koulumenestykseen peruskoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412013405
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.date.updated2014-12-01T14:19:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record