Show simple item record

dc.contributor.authorVartiainen, Tiina
dc.date.accessioned2014-11-01T06:31:15Z
dc.date.available2014-11-01T06:31:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1448160
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44519
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, millaista mobiilia musiikkikasvatuspedagogiik-kaa sähköinen oppimateriaali ilmentää. Tutkimuskohteena on käytetty Tabletkoulun Musiikki ja minä -oppimateriaalia sekä materiaalin kirjoittajien Myllykosken ja Ojalan haastattelua. Musiikki ja minä -kurssi on ilmestynyt keväällä 2014 ja se on tällä hetkellä ainut täysin mobii-lia teknologiaa hyödyntävä oppimateriaali. Oppimateriaalin tekijät Myllykoski ja Ojala ovat tällä hetkellä mobiilin musiikkikasvatuspeda-gogiikan osaamisen ytimessä, jolloin tutkimus pystyi pureutumaan syvälle mobiiliin musiikki-kasvatuspedagogiikkaan. Tämä tieto auttaa Musiikki ja minä -kurssin käyttäjiä ymmärtämään kurssin rakennetta ja laajentamaan omaa tietouttaan mobiilista musiikkipedagogiikasta sekä tutkimuksellisesti tuloksia voidaan käyttää mobiilin musiikkiteknologian esitutkimuksena ja sitä voidaan hyödyntää mobiilin oppimisen tutkimuksiin. Tutkimuksen teoriaosuudessa avaan mobiiliin musiikkikasvatuspedagogiikan taustalla vaikut-tavia teorioita, oppimisteorioista vallitseviin musiikkikasvatusfilosofioihin. Musiikkikasvatus-filosofiat toimivat musiikkikasvatuksen ja oppikirjailijoiden henkilökohtaisten näkemysten yhteisenä tekijänä. Oppikirjailijoihin henkilökohtaisiin musiikillisiin näkemyksiin vaikuttaa musiikkikäsitykset ja musiikillinen minäkuva, joita avaan teoriaosuuden loppupuolella. Yhdes-sä nämä muodostavat Musiikki ja minä -kurssin tulosten kehien uloimman, viidennen kehän. Tämän laadullisen tapaustutkimuksen kohdejoukkona ovat oppikirjailijat Myllykoski ja Ojala. Tutkimus asettuu fenomenologis-hermeneuttisen tieteenteoriaan. Tutkimus toteutettiin teema-haastatteluna. Lisäksi tutkimus on asiantuntijahaastattelu, jolloin asiantuntijoista käytetään heidän omia nimiään. Tutkimuksen ensimmäisessä tulosluvussa Oppikirjailijat kuvaan oppikirjailijoiden henkilökoh-taisia näkemyksiä mobiilista musiikkikasvatuspedagogiikasta. Toisessa tulosluvussa Musiikki ja minä -kurssin pedagogisen rakenteen siluetti -luku kuvaan haastatteluiden perusteella muotoutunutta pedagogista kehämallia Musiikki ja minä -kursseista. Pedagogisessa siluetissa yhdistyy yhteiskunnan, opettajien ja opiskelijoiden tavoitteet ja tarpeet asettuvat samaan kaavioon.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (57 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermobiili musiikkikasvatus
dc.subject.othermusiikkikasvatusteknologia
dc.subject.othertablet
dc.titleMobiili musiikkikasvatuspedagogiikka : tapaustutkimus mobiilin musiikkikasvatuspedagogiikan muotoutumisesta Tabletkoulun Minä ja musiikki -kurssista
dc.title.alternativeTapaustutkimus mobiilin musiikkikasvatuspedagogiikan muotoutumisesta Tabletkoulun Minä ja musiikki -kurssista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411013156
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2014-11-01T06:31:15Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.subject.ysotaulutietokoneet
dc.subject.ysolangaton tekniikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record