Show simple item record

dc.contributor.authorSalmela, Anu-Katri
dc.date.accessioned2014-09-25T21:01:09Z
dc.date.available2014-09-25T21:01:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446078
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44336
dc.description.abstractTämä tutkimus sijoittuu lukemisinterventioiden tutkimuskenttään. Tutkimuksen aiheena olleet lukutuokiot ovat kehitelty heikkojen lukijoiden lukemissujuvuuden tukemiseksi. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää kuinka lapset kuvailevat osallistumiskokemuksiaan koskien Lukumummi ja -vaari –toiminnan lukutuokioita. Vastauksia etsittiin siihen millaisia mielipiteitä lapsilla oli lukutuokioista, miten he kehittäisivät lukutuokioita jatkossa sekä minkälaisia vaikutuksia lapset kokivat lukutuokioilla olleen heidän lukutaidolleen sekä lukumotivaatiolleen. Yhdysvalloissa toteutetuissa aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että partnerilukeminen, jossa aikuinen ja lapsi lukevat yhdessä, voi edistää lasten lukutaitoa. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla lapsia, jotka osallistuivat Niilo Mäki Instituutin Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hankkeen Lukumummi ja -vaari –toimintaan vuonna 2013. Jokaisesta Lukumummi ja -vaari –toimintaan osallistuneesta koululuokasta valittiin lukutuokioihin kaksi lukemissujuvuudeltaan heikointa lukijaa. Hankkeessa vapaaehtoiset mummit ja vaarit pitivät kahdenkeskisiä lukutuokioita lapsille. Heidän tehtävänään oli innostaa lapsia lukemiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin 34 lapsen vastauksia. Lapset olivat eri luokka-asteilta, 2.-luokkalaisista 6.-luokkalaisiin. Heistä 17 oli tyttöjä ja 17 poikia. Tässä laadullisessa tutkimuksessa aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tämä tutkimus on viitekehykseltään lapsuustutkimus, lapsia on kuultu ja heidän mielipiteensä otettu huomioon tutkimuksen teon aikana. Lapset kuvailivat lukutuokioita pääosin onnistuneiksi. Lukeminen yhdessä Lukumummin tai -vaarin kanssa koettiin myönteisenä. Lukutuokioissa pidettiin eniten lukemisesta ja lukutuokioille valitut kirjat olivat lasten mielestä mielenkiintoisia. Valtaosa lapsista piti lukupaikasta, ja lukutavoista mukavin oli vuorolukeminen. Lukutuokioiden ajallinen kesto koettiin sopivaksi. Kehitysehdotuksia tuli muutamien lasten vastauksissa koskien lukutapoja, lukupaikkaa, kirjoja sekä lukutuokioiden ajankohtaa. Lasten vastauksissa tuli esille kasvanut innostus lukemista kohtaan, ja lisäksi he arvioivat lukutaitonsa kehittyneen lukutuokioiden myötä. Lasten kertomusten perusteella voidaan vetää johtopäätös, jonka mukaan alakouluihin voidaan suositella lukemissujuvuuden harjoittamisen tueksi lukutuokioita.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlukemissujuvuus
dc.subject.otherdysleksia
dc.subject.otherpartnerilukeminen
dc.subject.otherlukumotivaatio
dc.subject.otherlapsuustutkimus
dc.subject.otherlukemisinterventio
dc.titleLukutuokiot lasten lukemissujuvuuden tukena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201409252869
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-09-25T21:01:10Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysodysleksia
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysomotivaatio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record