Show simple item record

dc.contributor.authorSorvisto, Hannariina
dc.date.accessioned2014-04-29T12:45:00Z
dc.date.available2014-04-29T12:45:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1364306
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43297
dc.description.abstractNykypäivän opettajalta vaaditaan paljon. Monet opettajat kokevat itsensä riittämättömiksi luokan edessä ja usein opettaja kokee työnsä äärimmäisen stressaavaksi. Syitä tähän on monia, mutta suurimpia syitä opettajan työn raskauteen ovat mm. erilaiset käytöshäiriöt ja yleinen häiriökäyttäytyminen, jotka ovat lisääntyneet huomattavasti vuosikymmenten aikana. Huono käytös voi johtua monista eri asioista. Huono käytös voi olla psyykkistä tai sosiaalista, tai vastaavasti taustalla voi olla käytöshäiriö tai joku muu syy esim. yleinen hälinä luokassa. Häiriökäytös on suoraan yhteydessä kouluviihtyvyyteen niin oppilaiden kuin opettajankin kannalta ja sen takia häiriöiden ehkäisy ja toimintatavat erilaisissa konfliktitilanteissa ovat hyvin tärkeitä. Varsinkin musiikintunneilla häiriökäyttäytyminen korostuu, koska oppimistilanne poikkeaa tavallisesta luokkaopetuksesta. Musiikin tunnit ovat tämän takia hyvin haastavia vaikeiden oppilaiden kanssa, mutta toisaalta oikeat toimintatavat voivat myös vähentää häiriökäyttäytymistä ja tehdä musiikintunnit antoisiksi ja mieluisiksi kokemuksiksi oppilaille. Tässä maisterintutkielmassa tutkin yläkoulun musiikinopettajien toimintatapoja häiriökäyttäytymistilanteissa ja heidän keinojaan niiden ennaltaehkäisyksi. Teoriaosuudessa tarkastellaan häiriökäyttäytymisen käsitettä, sen eri muotoja, häiriökäyttäytymisen syitä ja toimintatapoja häiriökäytöstilanteissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Esittelen lyhyesti myös nuoruusiän psyykkistä kehitystä, koska se liittyy läheisesti myös häiriökäyttäytymiseen ja nuoren käyttäytymisen ymmärtämiseen. Oikeiden toimintamallien löytämiseksi opettajan on hyvä tietää häiriökäyttäytymisen muodoista ja siitä, mistä huono käytös johtuu ja mitkä ovat häiriöiden oireet. Tutkimukseni on laadullinen kyselytutkimus joka toteutettiin internet-kyselylomakkeella. Vastaajia oli 55 yläkoulun musiikinopettajaa. Tärkeimmiksi teemoiksi häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyssä kyselyssä nousivat luokan säännöt, rutiinit, opettajan oma käytös ja opetustyyli, motivointi, aktivointi ja oppilaiden tunteminen. Myös vuorovaikutusta, yhteistoiminnallista oppimista, istumajärjestystä, positiivista palautetta/huomiota ja tuntien suunnittelua pidettiin tärkeänä osana häiriökäytöksen ennaltaehkäisyssä. Häiriökäytöksen ilmetessä opettajat käyttivät opetuksessaan toimintatapoinaan muun muassa keskustelua niin yhdessä luokan kuin henkilökohtaisesti oppilaan kanssa, välitöntä palautetta, yhteisten sääntöjen noudattamista, kuuntelua, myönteistä huomiota, epäsuoraa ongelman ratkaisua eli ns. ”takaoven käyttöä”, istumajärjestyksen vaihtoa ja äärimmäisissä tapauksissa oppilaan poistamista luokasta. Myös huumorin merkitystä korostettiin ongelmatilanteiden hoitamisessa. Opettajilla oli näin ollen monenlaisia toimintatapoja, jotka vaihtelivat opettajan niin omien luonteenpiirteiden kuin temperamentin ja opetuskokemuksen suhteen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (73 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherHäiriökäyttäytyminen
dc.subject.otherkäytöshäiriöt
dc.subject.otherennaltaehkäisy
dc.subject.othertoimintatavat
dc.subject.otheryläkoulu
dc.titleAvaimet toimivaan musiikintuntiin : yläkoulun musiikinopettajan toimintamallit häiriökäytöstilanteissa ja niiden ennaltaehkäisyssä
dc.title.alternativeYläkoulun musiikinopettajan toimintamallit häiriökäytöstilanteissa ja niiden ennaltaehkäisyssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404291594
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.date.updated2014-04-29T12:45:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysoennaltaehkäisy
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysomusiikinopettajat
dc.subject.ysotoimintamallit
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppitunnit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record