Show simple item record

dc.contributor.authorSinikallio, Laura
dc.contributor.authorValtanen, Iida
dc.date.accessioned2014-04-10T19:50:43Z
dc.date.available2014-04-10T19:50:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1312827
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43207
dc.description.abstractVarhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) erilaiset pedagogiset lähestymistavat on nostettu omaksi luvukseen. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilta voidaan siis odottaa aiheen tuntemusta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin lastentarhanopettajaopiskelijoiden kokemuksia erilaisten pedagogisten lähestymistapojen käsittelystä koulutuksen sisällöissä. Kyseisistä lähestymistavoista tutkimukseen valittiin Reggiolainen lähestymistapa, Steinerpedagogiikka, Freinet-pedagogiikka sekä Montessoripedagogiikka. Tutkimuksessa haettiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin; Miten riittävänä opiskelijat kokivat saamansa tiedon määrän koskien erilaisia pedagogisia lähestymistapoja? Missä ja mitä tietoa opiskelijat kokivat saavansa erilaisista pedagogisista lähestymistavoista? Onko erilaisten pedagogisten lähestymistapojen tunteminen tärkeää lastentarhanopettajaopiskelijoille nyt/tulevaisuudessa? Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2013 suomenkielistä lastentarhanopettajakoulutusta tarjoavien yliopistojen 3.vuosikurssin lastentarhanopettajaopiskelijoilta. Kyselyyn vastasi 39 opiskelijaa. Vastaajien ikä vaihteli 21–30 vuoden välillä. Eniten vastaajia oli Itä-Suomen yliopistosta, kun taas Helsingin yliopistosta ei saatu vastauksia. Tutkimusaineiston keruussa käytettiin sähköistä kyselylomaketta ja aineistoa analysoitiin sekä määrällisen että laadulliseen tutkimusotteen kautta. Tulokset osoittivat opiskelijoiden kaipaavan opintoihinsa lisää tietoa erilaisista pedagogisista lähestymistavoista käytännössä. Opiskelijat ehdottivat kehitysideana koulutukselle vierailuja erilaisia pedagogisia lähestymistapoja toteuttaviin päiväkoteihin sekä laajempia kurssikokonaisuuksia aiheeseen liittyen. Tietoa erilaisista pedagogisista lähestymistavoista arvostettiin, mutta opiskelijat kokivat myös muut aiheet kasvatusalalla tärkeänä, eivätkä halunneet korostaa nimenomaan erilaisten pedagogisten lähestymistapojen esilletuloa koulutuksen sisällöissä. Opiskelijat olivat myös tiedostaneet, että omien pedagogisten taitojen kehittäminen vaatii kriittisyyttä sekä soveltamista. Opiskelijoilla oli selvä kiinnostus saada lisää tietoa erilaisista pedagogisista lähestymistavoista, mikä ei taas kohtaa eri koulutusten opetussuunnitelmien kanssa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (83 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlastentarhanopettajakoulutus
dc.subject.otherfreinetpedagogiikka
dc.subject.othermontessoripedagogiikka
dc.subject.otherreggio emilia -pedagogiikka
dc.subject.othersteinerpedagogiikka
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.subject.otherpedagogiikka
dc.titleLastentarhanopettajaopiskelijoiden kokemuksia erilaisista pedagogisista lähestymistavoista koulutuksen sisällöissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404101502
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2014-04-10T19:50:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoFreinet-pedagogiikka
dc.subject.ysoMontessori-pedagogiikka
dc.subject.ysoReggio Emilia -pedagogiikka
dc.subject.ysoSteiner-pedagogiikka
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysolastentarhanopettajat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record