Show simple item record

dc.contributor.authorSalo, Virpi
dc.date.accessioned2014-04-07T12:37:33Z
dc.date.available2014-04-07T12:37:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1312306
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43186
dc.description.abstractSalo, Virpi. ERITYISOPETTAJAN JA AINEENOPETTAJAN KESKINÄINEN YHTEISTYÖ KOLMIPORTAISEN TUEN ERI VAIHEISSA. Teemahaastattelu. Erityispedagogiikan pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2014, 60 sivua. Julkaisematon. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erityisopettajan ja aineenopettajan keskinäistä yhteistyötä kolmiportaisen tuen eri vaiheissa. Tutkimus toteutettiin erään länsi-suomalaisen yhtenäiskoulun kahdelle erityisopettajalle ja viidelle aineenopettajalle huhti-toukokuun 2013 aikana. Tutkimusmenetelmänä oli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä. Tutkimustulosten mukaan erityisopettajan ja aineenopettajan yhteistyö koettiin tärkeäksi. Tässä tutkimuksessa erityisopettajan ja aineenopettajan yhteistyötä tapahtuu kolmiportaisen tuen eri vaiheissa yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa. Erityisopettajan ja aineenopettajan yhteistyötä edesauttavat heidän asiantuntijuutensa opetettavissa aineissa ja tuntien suunnittelu. Yhteistyötä hankaloittavina tekijöinä pidettiin erityisopettajaresurssien epätasaista jakaantumista opetettavissa aineissa. Yhteistyötä voidaan kehittää toteuttamalla samanaikaisopetusta luokassa ja lisäkouluttamalla opettajia. Erityisopettajat pitivät kolmiportaisen tuen pääajatuksena varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisyä. Aineenopettajat kokivat tarvitsevansa lisää erityisopettajan läsnäoloa luokkaan. Erityisopettajat taas kaipasivat aineenopettajan herkemmin pyytävän erityisopettajaa luokkaan. Erityisopettajat kaipasivat enemmän heidän konsultoivan roolin käyttämistä opetuksessa. Tärkeänä nähtiin toisen opettajan asiantuntijuuden arvostaminen, myös oppilaan tunteminen nähtiin tärkeänä opetuksen asiantuntijuudessa. Kolmiportaisen tuen malli oli molemmille erityisopettajalle hyvin selkeä ja tuttu. Osalle aineenopettajista kolmiportaisen tuen malli oli vielä sisäänajovaiheessa ja he kaipasivat saavansa siihen lisää koulutusta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (61 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkolmiportainen tuki
dc.titleErityisopettajan ja aineenopettajan keskinäinen yhteistyö kolmiportaisen tuen eri vaiheissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404071480
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-04-07T12:37:34Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoaineenopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record