Show simple item record

dc.contributor.authorKorhonen, Kaisa
dc.date.accessioned2014-04-06T05:52:42Z
dc.date.available2014-04-06T05:52:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1312223
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43182
dc.description.abstractEnglannin opetus on käynyt läpi monia muutoksia ajan kuluessa. Globalisoituvan yhteiskunnan myötä englannin käyttö on yleistynyt ja kieltä opitaan myös muualla kuin koulumaailmassa. Tämä asettaa haasteita englannin opetukselle ja opettajien onkin mietittävä, miten opetusta voisi kehittää nykyajan vaatimuksia ja tarpeita vastaavaksi. Tässä kehittämistyössä on tärkeää ottaa myös oppilaat ja heidän mielipiteensä huomioon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaista englannin opetus nykyään on suomalaisissa lukioissa. Erityisesti tutkimus pyrkii saamaan selville, käytetäänkö tunneilla enemmän perinteisiä vai innovatiivisia opetusmenetelmiä. Perinteisillä opetusmenetelmillä tarkoitetaan tutkimuksessa opettajakeskeisiä, kirjalliseen tuottamiseen ja kielioppiin keskittyviä tapoja kun taas innovatiivisilla opetusmenetelmillä tarkoitetaan oppilaskeskeisiä, kielen kaikkiin neljään eri osa-alueeseen tasapuolisesti keskittyviä tapoja opettaa. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää oppilaiden ja opettajien mielipiteitä erilaisista perinteisistä ja innovatiivisista opetusmenetelmistä. Lisäksi tutkimus pyrkii saamaan selville millaiset tavat opettaa ovat oppilaiden ja opettajien mielestä kaikkein tehokkaimpia. Tarkoituksena on myös verrata oppilaiden ja opettajien vastauksia kaikkiin edeltäviin kolmeen kysymykseen ja etsiä eroja ja yhtäläisyyksiä heidän vastauksistaan. Tutkimukseen osallistui 96 lukiolaista ja 84 lukion englannin kielen opettajaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella maalis-huhtikuussa 2013. Kyselylomake sisälsi Likert asteikkoon pohjautuvia kysymyksiä, jotka analysoitiin määrällisesti. Lisäksi kyselyssä oli yksi avoin kysymys, joka analysoitiin laadullisesti. Tulokset osoittavat, että innovatiivisia opetusmenetelmiä käytetään suomalaisissa lukioissa englannin tunneilla enemmän kuin perinteisiä. Tunneilla keskustellaan paljon englanniksi ja keskitytään enemmän viestin ymmärtämiseen kuin virheiden korjaamiseen. Ryhmässä tai pareittain työskentely on yleistä ja opettajat käyttävät enemmän englantia kuin suomea ja rohkaisevat myös oppilaita puhumaan englanniksi. Tästä huolimatta tunneilla käytetään myös paljon perinteisiä tapoja opettaa, sillä kirjallisilla kokeilla on edelleen suurin merkitys arvioinnissa. Tulosten mukaan oppilaat ja opettajat kokevat erilaiset innovatiiviset oppilaskeskeiset opetusmenetelmät mielekkäämmiksi kuin perinteiset tavat opettaa. Hyödyllisimpinä englannin oppimisessa pidettiin erilaisia keskusteluharjoituksia ja yhteistoiminnallisuutta. Lisäksi vaihtelevuus ja monipuolisuus koettiin tärkeänä. Oppilaiden mielestä perinteisiä tapoja opettaa käytettiin tunneilla enemmän kuin opettajien mielestä. Lisäksi oppilailla oli opettajia positiivisempi asenne perinteisiä opetusmenetelmiä kohtaan. Oppilaiden ja opettajien mielipiteet tehokkaimmista tavoista oppia englantia olivat melko yhteneväisiä, mutta opettajat arvostivat kuitenkin oppilaita enemmän vaihtelua perinteisten ja innovatiivisten opetusmenetelmien välillä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (90 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlanguage teaching methods
dc.subject.othertraditional language teaching
dc.subject.otherinnovative language teaching
dc.subject.otherstudent and teacher perceptions
dc.subject.othersurvey
dc.subject.otherupper secondary school
dc.subject.otherEFL
dc.titleEnglish teaching in Finnish upper secondary schools : students' and teachers' perceptions
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404061476
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2014-04-06T05:52:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysolukio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record