Show simple item record

dc.contributor.authorMäkinen, Tarja
dc.date.accessioned2014-03-25T06:57:27Z
dc.date.available2014-03-25T06:57:27Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1311470
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43103
dc.description.abstractKoulun alku on tärkeä ja haastava vaihe kaikille lapsille ja lisähaastetta sekä -jännitystä siihen tuo erityisen tuen tarve. Kun lapsella todetaan kuulovamma, pitää vanhempien ensin käsitellä erityiset tarpeet, joita sen myötä syntyy. Sitten vanhempien onkin tehtävä päätös lapsen koulun aloituksesta; millaiseen kouluun, yksi vai kaksi vuotta esiopetusta, minkä ikäisenä siirrytään koulun puolelle, kuinka lapsi jaksaa, miten vanhemmat jaksavat tukea lasta koulunkäynnissä ja siirtää kaiken tar-peellisen tiedon ja kenelle tietoa pitää jakaa. Jossain määrin näitä asioita pohditaan jo lapsen siirtyessä esiopetukseen, mutta varsinaisen oppivel-vollisuuden suorittamisen aloittaminen on kuitenkin isompi asia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä seikat tutkittavina olleiden sisäkorvaistutetta käyttävien lasten koulun aloituksessa olivat olleet merkityksellisiä, ja miten koulunkäynti oli lähtenyt sujumaan. Tut-kimus pohjautuu sisäkorvaistutetta käyttävien lasten koulun alettua käytyihin henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitel-man palavereihin. Keskustelut analysoitiin laadullista aineiston analyy-siä käyttäen. Siinä käydyt keskustelut teemoitettiin niiden sisältämien keskeisten aiheiden mukaan ja saatiin esille vastauksia ja tuloksia esitet-tyihin kysymyksiin. Aineistona olivat kuuden sisäkorvaistutetta käyttä-vän lapsen HOJKS-palaverit, jotka oli nauhoitettu lukuvuonna 2006 – 2007 oppilaiden ollessa seitsenvuotiaita. Tutkimuksessa selvisi, että vanhempien sekä myös opetushenkilöstön mukaan tärkeitä asioita istutetta käyttävän lapsen koulun aloituksessa ovat luokan koko ja sitä kautta oppimisympäristön rauhallisuus, viitto-mien käyttö, visuaalinen tuki opetuksessa sekä vertaislapset. Toimin-nassa istutelapsen hyväksi on mukana todella monia eri ammattilaisia, joiden välisten yhteyksien luomisessa ja tiedonsiirrossa HOJKS-palaverit koettiin yleensä tärkeiksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (92 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersisäkorvaistute
dc.subject.othersiirtymävaihe
dc.subject.otherkommunikaatio
dc.subject.otherkuntoutus
dc.subject.otherHOJKS
dc.titleKoulun aloitus sisäkorvaistutetta käyttävällä lapsella
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403251396
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2014-03-25T06:57:28Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysosisäkorvaistutteet
dc.subject.ysokuulovammaiset
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysoHOJKS
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysokoulu
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record