Show simple item record

dc.contributor.authorRuotanen, Laura
dc.date.accessioned2014-02-14T05:19:22Z
dc.date.available2014-02-14T05:19:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1308485
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42958
dc.description.abstractLisääntyvä monikulttuurisuus asettaa uusia haasteita nykypäivän varhaiskasvatusinstituutiolle. Vertaissuhteiden vaikutukset lapsen kehitykseen on aikaisemmissa tutkimuksissa todistettu, mutta vähemmistöä edustavien maahanmuuttajataustaisten lasten vertaissuhteista päiväkodissa tarvitaan lisää tietoa. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli lisätä tietoa siitä, kuinka sosiaaliset asemat rakentuvat monikulttuurisessa lapsiryhmässä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Tutkimustehtävänä oli myös selvittää, eroavatko maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten lasten asemat ryhmässä toisistaan. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella, ja menetelmässä on käytetty etnografisia piirteitä. Kohderyhmänä olivat keskisuomalaisen päiväkodin monikulttuurisen lapsiryhmän lapset. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin osittain osallistuvaa havainnointia, jota toteutettiin yhdeksänä päivänä 1􀯅3 tunnin ajan. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. Tutkimuksen päätuloksena havaittiin, että lapsille syntyy vertaisryhmässä erilaisia asemia heidän sosiaalisen vuorovaikutuksensa myötä. Tulosten perusteella maahanmuuttajataustaiset lapset ovat heikommassa sosiaalisessa asemassa verrattuna valtaosaan muita tutkimusryhmän lapsia. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että maahanmuuttajataustaisten lasten erilaiset taustat tulivat harvoin esille lasten vapaan toiminnan tilanteissa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lasten vuorovaikutuksen myötä heidän välilleen syntyy vertaisryhmässä hierarkiasuhteita, jotka vaikuttavat lasten toimintamahdollisuuksiin ryhmässä. Näitä tuloksia tukevat myös aiemmat tutkimukset. Lasten erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat eivät kuitenkaan tulleet esille lasten toiminnassa kovin usein, joten tämän tutkimuksen perusteella ei voida sanoa niiden olevan syynä heikompaan sosiaaliseen asemaan vertaisryhmässä. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset kulttuurivähemmistöä edustavien lasten vertaissuhteista ovat osin yhteneväisiä aikaisemman tutkimuksen kanssa, ja näin ollen vahvistavat niiden tieteellistä arvoa. Tutkimustulokset vahvistavat käsitystä vähemmistöjen heikommasta asemasta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatuksen piirissä asiakkaina olevien kulttuurista vähemmistöä tai kahta kulttuuria edustavien lasten vertaissuhteiden tukemiseen on siis tämän tutkimuksen perusteella kiinnitettävä enemmän huomiota.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (103 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMonikulttuurisuus
dc.subject.othersosiaalinen asema
dc.subject.othervertaissuhteet
dc.subject.othermaahanmuuttajataustainen
dc.titleLasten vertaissuhteet monikulttuurisessa päiväkotiryhmässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201402141233
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-02-14T05:19:23Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysososiaalinen asema
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysomaahanmuuttajatausta
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record