Show simple item record

dc.contributor.authorPalmu, Iines
dc.date.accessioned2013-12-19T17:12:44Z
dc.date.available2013-12-19T17:12:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290526
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42706
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin erityisopetustaustan eli perusopetuksen aikana erityisopetukseen osallistumisen ja sukupuolen yhteyttä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten poissaolojen ja opintojen keskeyttämisten syihin. Lisäksi selvitettiin opintojen keskeyttämisen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on osa Niilo Mäki Instituutin Motivoimaa –hanketta. Poissaolo- ja keskeyttämistiedot on saatu Jyväskylän ammattioppilaitokselta lukuvuoden 2009–2010 päätyttyä. Vastaajia oli yhteensä 1338, joista 1207 valikoitui lopulliseen tutkimusotokseen tässä tutkimuksessa. Yläkoulussa erityisopetusta saaneita vastaajia oli 336 ja henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) peruskouluaikana oli ollut 132 vastaajalla. Erityisopetustaustan ja sukupuolen yhteyttä poissaolojen syihin tutkittiin ristiintaulukoinnilla, Khiin neliö –testillä ja multinomiaalisella logistisella regressioanalyysilla. Erityisopetustaustan ja sukupuolen yhteyttä keskeyttämisten syihin tutkittiin ristiintaulukoimalla. Lisäksi tutkittiin sukupuolen ja erityisopetustaustan yhteyttä keskeyttämiseen yleensä. Keskeyttämisen laatuun vaikuttavia tekijöitä tutkittiin multinomiaalisella logistisella regressioanalyysilla. Tutkimuksessa havaittiin, että sukupuoli vaikuttaa paitsi poissaolon syyhyn, myös keskeyttämiseen. Poissaolojen syistä huomionarvoisia olivat vaikeudet kotona, kavereiden puute ja hankalaksi koetut opettajat. Tytöt havaittiin todennäköisiksi koulutuksen keskeyttäjiksi samalla kun pojat olivat tyttöjä huomattavasti useammin koulutuksen positiivisia keskeyttäjiä. Erityisopetustaustaisilla ja yli 18-vuotialla opiskelijoilla oli verrokkiryhmiään suurempi todennäköisyys olla positiivisia koulutuksen keskeyttäjiä. Löydös vaatii tulevaisuudessa huomion kiinnittämistä sekä koulusiirtymien että opintoihin kiinnittymisen tehokkaaseen tukemiseen. Erityisesti erityisopetustaustaisten opiskelijoiden ja tyttöjen ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun tulee panostaa entistä enemmän. Lisäksi olisi tutkittava koulutuksen läpäisyä tukevia tekijöitä ja pyrittävä vahvistamaan niitä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (75 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheroppimisvaikeus
dc.subject.othererityisopetus
dc.subject.otherohjaus
dc.subject.otherpoissaolot
dc.subject.otherkeskeyttäminen
dc.subject.otherkoulutuksellinen syrjäytyminen
dc.titleErityisopetustaustaisten opiskelijoiden poissaolojen ja keskeyttämisen syyt toisen asteen ammatillisissa opinnoissa : haasteita ohjaukselle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312192852
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-12-19T17:12:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysopoissaolot
dc.subject.ysokeskeyttäminen
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysosyrjäytyminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record