Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorValppu, Jenni
dc.date.accessioned2013-12-17T08:59:00Z
dc.date.available2013-12-17T08:59:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290395
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42677
dc.description.abstractMonet sosiaalisen median sovellukset ovat saavuttaneet maailmanlaajuisen suosion ja niistä on tullut tärkeä osa etenkin nuorten jokapäiväistä elämää. Englantia käytetään sosiaalisessa mediassa paljon ja erityisesti kielitaitoiset suomalaiset näyttävät pitävän englantia luonnollisena osana internetissä tapahtuvaa kommunikointia. On muodostunut uusia kielenkäyttötapoja ja -oletuksia, mitkä vaikuttavat myös kieliasenteisiin. Kieliasenteet puolestaan vaikuttavat ihmisten kanssakäymiseen ja suhtautumiseen toisiinsa sekä motivoivat kielten opiskeluun. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään syitä siihen, miksi suomalaiset opiskelijat käyttävät englantia Facebookissa, millaisia funktioita englannin kielellä mahdollisesti on ja millaisia asenteita opiskelijoilla on englannin käyttöä kohtaan juuri Facebookissa. Tarkoitus oli verrata kahta eri opiskelijaryhmää, englannin kielen ja terveydenhoitoalan opiskelijoita, ja tutkia onko heidän englannin käyttötavoissa ja asenteissa merkittäviä eroja. Tutkimukseni aineisto kerättiin elektronisen kyselylomakkeen avulla tammi-helmikuussa 2013. Kysely sisälsi ensisijaisesti monivalinta- ja Likert asteikkoon pohjautuvia kysymyksiä, jotka analysoitiin määrällisesti. Avoimien kysymysten vastaukset analysoitiin laadullisesti. Kyselyn perusteella selvisi, että opiskelijoiden kieliasenteet vaikuttavat englannin kielen käyttöön Facebookissa. Lisäksi voitiin todeta, että englannin opiskelijoiden ja terveydenhoitoalan opiskelijoiden englannin kielen käyttötavat poikkesivat toisistaan jonkin verran, kun taas heidän asenteensa englantia kohtaan olivat samankaltaisempia. Englannin opiskelijat raportoivat käyttävänsä englantia spontaanimmin ja monipuolisemmin kuin terveydenhoitoalan opiskelijat. Asenteet englantia kohtaan olivat pääasiassa myönteisiä kummassakin opiskelijaryhmässä, sillä englannin käytön koettiin olevan käytännöllistä ja normaalia. Se, miten englannin kielen käyttöön suhtauduttiin, riippui kuitenkin vahvasti siitä, kuka englantia käytti ja millaisessa tilanteessa. Englannilla ei ollut selkeitä funktioita, mutta suurimmalla osalla opiskelijoista näytti olevan Facebook-ystäviä, jotka eivät puhu suomea, ja joille viesti suunnattiin siksi englanniksi. Lisäksi koodinvaihtoa pidettiin luonnollisena ja osa opiskelijoista raportoi käyttävänsä englanninkielisiä sanoja tai sanontoja suomen seassa luodakseen hauskempia tai osuvampia päivityksiä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (82 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEnglish language
dc.subject.otherlanguage attitudes
dc.subject.otheruses of English
dc.subject.othersocial media
dc.subject.otherFacebook
dc.subject.otherasenteet
dc.subject.otherenglannin kieli
dc.subject.otherkielenkäyttö
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.titleFinnish students' uses of and attitudes towards English on Facebook
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312172815
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2013-12-17T08:59:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoFacebook
dc.subject.ysokielenkäyttö


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot