Show simple item record

dc.contributor.authorKulmala, Maria
dc.date.accessioned2013-12-09T05:18:49Z
dc.date.available2013-12-09T05:18:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288675
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42609
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selvittää yläkoulun reaaliaineiden opetuksen tekstikäytänteitä ja opettajien käsityksiä tekstitaitojen opettamisesta ja oppilaiden tekstitaidoista. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa sosiokulttuurinen tekstitaitoteoria, jonka mukaan tekstitaitoihin sosiaalistutaan yhteisöissä toimimalla. Tekstitaidot ovat aina tilanteisia sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneita (Barton–Hamilton 2000; Kucer 2005). Uuden opetussuunnitelman valmistelussa on otettu vahvasti huomioon tekstitaitojen merkitys kaikkien aineiden oppimisessa, sillä luonnoksessa korostetaan monilukutaitoa ja kielitietoisuutta (LPOPS 2012: 13, 20; Luukka 2013).Tutkimukseni reaaliaineiden opettajien tekstitaitokäsityksistä on uuden opetussuunnitelman ja siihen sisältyvien tavoitteiden myötä ajankohtainen. Tutkimuksen aineisto muodostuu 115:n yläkoulun reaaliaineen opettajan vastauksesta, jotka keräsin sähköisellä kyselyllä. Aineiston analysoin SPSS-tilasto-ohjelmalla ja avoimet kysymykset laadullisella sisällönanalyysillä. Tulosten mukaan tärkeintä reaaliaineissa on kuunnella opetusta, ymmärtää tekstien merkityksiä, puhua, lukea kuvia ja hakea tietoa. Tärkeimmiksi opetuksen materiaaleiksi opettajat valitsivat oppikirjat, monisteet, PowerPointin, videot, elokuvat ja tv-ohjelmat, verkon opetusmateriaalit ja kuvat. Reaaliaineiden tekstikäytänteet näyttäytyvät monipuolisempina kuin äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet, joissa oppi- ja harjoituskirjoilla, kauno- ja tietokirjallisuudella ja muilla painetuilla, lineaarisilla teksteillä näyttäisi olevan aikaisemman tutkimuksen mukaan vankempi asema (Luukka ym. 2008: 91, 95). Oppilaiden opetuksessa tuottamista teksteistä opettajat valitsivat tärkeimmiksi koevastauksen, keskustelun ja dialogin sekä selostuksen, jotka ovat melko perinteisiä tekstien tuottamisen tapoja. Keskustelua ja dialogia käytetään opetuksessa kuitenkin eniten, joten reaaliaineiden opetus on dialogista ja ainakin jossain määrin oppilaita osallistavaa. Reaaliaineiden opettajat kuvaavat oppilaittensa tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoja enimmäkseen tyydyttäviksi(arvosana 7). Poikien taidot tulkita ja tuottaa tekstejä koetaan tyttöjen taitoja huomattavasti puutteellisemmiksi. Suurin osa kyselyyn vastanneista opettajista (93,0 %) kokee, että oppilaat tarvitsevat tukea tekstitaidoissa. Opettajat ovat kyselyn vastausten perusteella melko hyvin tietoisia opettamansa aineen kielestä ja kiinnittävät kieleen vähintään joskus huomiota opetuksessaan. Enemmistö opettajista kokeekin, että tekstitaitojen opettaminen kuuluu jokaisen opettajan vastuulle. Suurin osa kyselyyn vastanneista opettajista (83,5 %) myös opettaa itse tekstitaitoja. Tukea tekstitaitojen opettamiseen on saanut 40,9 % vastaajista, mutta yli puolet opettajista (57,4 %) kuitenkin kaipaisi tukea.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherTekstitaito
dc.subject.otheryläkoulu
dc.subject.otherreaaliaineet
dc.subject.otherkirjoittaminen
dc.subject.otherlukeminen
dc.subject.othertekstit
dc.subject.otherkäsitykset
dc.titleTekstitaidot reaaliaineissa : opettajien käsityksiä reaaliaineiden opetuksen tekstikäytänteistä, oppilaiden tekstitaidoista ja tekstitaitojen opettamisesta
dc.title.alternativeOpettajien käsityksiä reaaliaineiden opetuksen tekstikäytänteistä, oppilaiden tekstitaidoista ja tekstitaitojen opettamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312092760
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2013-12-09T05:18:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysotekstitaito
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysoreaaliaineet
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysotekstit
dc.subject.ysokäsitykset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record