Show simple item record

dc.contributor.authorLankinen, Niko
dc.date.accessioned2013-12-05T13:46:39Z
dc.date.available2013-12-05T13:46:39Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290292
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42605
dc.description.abstractTämän tutkielman aiheena on stressin ja terveyserojen mittaaminen väestöllisissä ryhmissä. Tutkimuksen lähtöasetelma on varsin psykologinen. Aluksi pyritään erittelemään ihmistyyppejä persoonallisuuden piirteiden perusteella Antonovskia (1987) ja Kobasaa (1979) mukaillen. Tämän jälkeen tutkitaan löydettyjen ryhmien asenteita ja tuntemuksia sellaisten mentaliteetin ominaisuuksien kanssa, joilla on todettu olevan yhtäläisyyksiä stressiin ja sairastuvuuteen. Mentaliteetin osa - alueet kuvastavat Williamsin ja Huberin (1986) luokittelemia sisäisiä stressinaiheuttajia. Lopuksi testataan, onko stressinsietokyvyllä ja koetulla stressillä eroja demografisten ryhmien kesken. Nämä ryhmät ovat tavanomaisia demografisia muuttujia, jotka kuvaavat vastaajan sukupuolta, asemaa, koulutusta, ikäryhmää sekä parisuhdetta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena internetiin rakennetun kyselylomakkeen avulla, joka nopeutti huomattavasti vastausten saamista. Kyselylomake saatekirjeineen lähetettiin ilman virheilmoitusta yhteensä 660:een satunnaisesti valittuun sähköpostiosoitteeseen. Vastaajan tuli olla työssäkäyvä. Lisäksi pyrittiin siihen, että vertailuasetelma sukupuolten välillä olisi mahdollinen. Vastauksia saapui määräaikaan mennessä 203 kappaletta. Persoonallisuustyyppejä eroteltiin toisistaan pääkomponenttianalyysin avulla, jonka seurauksena pystyttiin identifioimaan 6 erilaista tyyppiä. Löydettyjä ryhmiä vertailtiin keskenään korrelaatioanalyysin avulla. Persoonallisuuksia karakterisoivien mentaliteetin piirteiden selvittämiseen käytettiin korrelaatio- sekä askeltavaa regressioanalyysia (stepwise). Lopuksi selvitettiin asenteiden eroja demografisten ryhmien sisällä yksisuuntaisen varianssianalyysin - eli keskiarvovertailun avulla. Tutkimuksen tulosten perusteella persoonallisuuksien välillä voidaan todeta olevan eroja asenteissa sekä uskomuksissa ja tätä kautta myös stressinsietokyvyssä ja sairastuvuusalttiudessa. Joitakin eroavaisuuksia voidaan löytää myös demografisten ryhmien kesken koetun stressin suhteen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (64 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titleStressi ja terveys väestöllisissä ryhmissä : tutkimus ihmisten stressi- ja sairastuvuusalttiudesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312052755
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2013-12-05T13:46:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysomentaliteetti
dc.subject.ysopersoonallisuus
dc.subject.ysoväestöryhmät
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record