Show simple item record

dc.contributor.authorRuokolainen, Kaarle
dc.date.accessioned2013-11-01T13:01:41Z
dc.date.available2013-11-01T13:01:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1286591
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42403
dc.description.abstractTutkimus käsittelee opettajan ammatillisuutta ja ammattitaitoa. Aihetta lähestytään aloittelevien luokanopettajien käsitysten ja kokemusten kautta. Tässä tutkimuksessa vallitsevan lähestymistavan mukaan ammatillisuus on opettajan jokapäiväiseen työhön liittyvää ammattitaitoa, sekä opettajan oma ymmärrys työnkuvasta, työn tavoitteista, edellytyksistä ja työssä onnistumisesta. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla syksyllä 2012. Aineiston analyysin tavoitteena on kuvailla, tarkastella ja selventää aloitteleville luo-kanopettajille näyttäytyvää ammatillisuuden ilmiötä. Huomiota pyrittiin kiin-nittämään erityisesti siihen, mitä on se ammattitaito jota päteväksi nähty aloitte-leva luokanopettaja työssään tarvitsee. Lähtökohtaisena oletuksena aineiston laadulle oli se, että haastatteluun valitut 1-5 vuotta työkokemusta hankkineet luokanopettajat ovat ammatissa toimiessaan muodostaneet käsityksiä ja saaneet voimallisia kokemuksia tutkimuksen aiheeseen liittyen. Aloitteleville luokanopettajille näyttäytyvät professionaalisen opettajan tavoitteet ja tehtävät liittyvät vahvasti kohti ehjää ihmisyyttä pyrkivään koko-naisvaltaiseen kasvattamiseen. Ammatillisuuden voidaan tässä tutkimuksessa katsoa liittyvän olennaisesti myös siihen, mitä työssä pidetään onnistumisena. Tutkimuksessa lähestytään myös epäammatillisena nähtyä toimintaa. Aineiston analyysin ja tarkastelun myötä aloittelevan luokanopettajan käyttämä ammattitaito jaettiin kahteen osaan, välttämättömään ammattitaitoon ja tarpeen mukaan lisättävään ammattitaitoon. Työn nähdään edellyttävän ammattitaidon molempia eriteltyjä osa-alueita, mutta aineistossa esiintyvät kokemukset ja käsitykset kertovat enemmän välttämättömän ammattitaidon osuudesta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAmmatillisuus
dc.subject.otherammattitaito
dc.subject.othertyönkuva
dc.subject.otherpätevyys
dc.subject.otherammatillinen onnistuminen
dc.titleAloittelevien luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia opettajan ammatillisuudesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201311012530
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-11-01T13:01:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoprofessionalismi
dc.subject.ysoammattitaito
dc.subject.ysotyönkuva
dc.subject.ysopätevyys
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record