Show simple item record

dc.contributor.authorLiukko, Sanni
dc.date.accessioned2013-09-30T08:34:22Z
dc.date.available2013-09-30T08:34:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1281157
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42248
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien, oppilaiden ja vanhempien näkemyksiä pedagogisessa suhteessa ilmenevästä kiintymyksestä. Tutkimuskysymysten mukaisesti tutkimuksessa selvitettiin opettaja-oppilassuhteessa syntyvien kiintymyskokemusten muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kiintymykselle annettuja merkityksiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, että voiko luokanopettaja olla oppilaalleen kiintymyssuhdeteorian mukainen toissijainen kiintymyksen kohde. Tutkimusaineisto hankittiin syyslukukaudella 2012 kolmen keskisuomalaisen luokan luokanopettajilta, oppilailta ja vanhemmilta. Tutkimusluokkien luokanopettajilta aineisto hankittiin teemahaastatteluilla. Oppilaiden aineisto kerättiin kaikille tutkimusluokkien oppilaille annetuilla kirjallisilla tehtävillä sekä osalle oppilaista toteutettujen teemahaastatteluiden kautta. Vanhempien aineisto kerättiin tutkimusluokkien oppilaiden mukana kotiin toimitetun lomakekyselyn avulla. Lisäksi varsinaisessa tutkimusaineistossa on mukana esitutkimusvaiheessa saadut kahden luokanopettajan kyselyvastaukset. Esitutkimusaineisto mukaan luettuna tutkimusaineistoa tuotti kaikkiaan viisi opettajaa, 65 oppilasta sekä 24 vanhempaa. Laadultaan ja määrältään rikas aineisto analysoitiin kvalitatiiviselle tutkimusotteelle tyypillisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimustulosten mukaan opettaja ja oppilas kokivat kiintymystä toisiaan kohtaan. Opettajien ja oppilaiden kiintymyskokemukset näyttäytyivät toisistaan erillisinä sekä erilaisista tekijöistä muodostuvina kokonaisuuksina. Pedagogisessa suhteessa koettu kiintyminen myös merkitsi opettajille ja oppilaille eri asioita. Opettajien kiintymyskokemukset syntyvät ammatillisten velvoitteiden ohjaamana ja oppilaiden yksilöllisen tuntemisen pohjalle. Kiintymyksellisten tunteiden koettiin kannustavan muun muassa vahvempaan emotionaaliseen läsnäoloon sekä oppilaiden tarpeiden tehokkaampaan huomiointiin. Kiintymys edisti myös esimerkiksi opettajan sisäistä motivaatiota työssä toimimiseen sekä tuotti kokemusta paremmasta työssä jaksamisesta. Oppilaiden kiintymyskokemukset syntyivät puolestaan vahvasti opettajan, mutta myös vanhempien toiminnasta käsin. Opettajaan kiintyminen edellytti muun muassa kokemusta opettajan mukavuudesta, luotettavuudesta ja tuttuudesta. Kiintymisen nähtiin olevan yhteydessä esimerkiksi kouluun sitoutumiseen sekä koulussa koettuun turvallisuuteen. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että opettajan on mahdollista olla oppilaalleen toissijainen kiintymyksen kohde.fi
dc.format.extent135 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherluokanopettaja
dc.subject.otheroppilas
dc.subject.otherkiintymys
dc.subject.otherpedagoginen suhde
dc.subject.otherkiintyminen
dc.subject.othertoissijainen kiintymyksen kohde
dc.title"Se ei ole aivan mikä tahansa ihmissuhde" : luokanopettajien, oppilaiden ja vanhempien näkemyksiä pedagogisessa suhteessa ilmenevästä kiintymyksestä
dc.title.alternativeLuokanopettajien, oppilaiden ja vanhempien näkemyksiä pedagogisessa suhteessa ilmenevästä kiintymyksestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201309302379
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-09-30T08:34:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysokiintymys
dc.subject.ysokiintymyssuhde
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record