Show simple item record

dc.contributor.authorSalo, Liisa
dc.date.accessioned2013-09-20T09:04:58Z
dc.date.available2013-09-20T09:04:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1280447
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42192
dc.description.abstractVuonna 2009 Keski-Suomen seutua kohtasi rakennemuutos kun kaksi alueen merkittävää työnantajaa supistivat ja sulkivat liiketoimintojaan. Tämä johdosta alueella vapautui suuri määrä korkeasti koulutettuja osaajia. Tähän tarpeeseen järjestettiin muuntokoulutus, jonka avulla pyrittiin hyödyntämään osaamispotentiaalia sekä tarjoamaan irtisanotuille uusi ura. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työttömyysuhan alla olleiden tai irtisanottujen henkilöiden ammatinvaihtoprosessia. Tutkimuskysymykset koskevat sitä, 1) millainen on henkilön alkumotiivi osallistua muuntokoulutukseen, 2) miten koulutus tuki siirtymistä uudelle uralle sekä 3) millainen on henkilön ammatillinen identiteetti muuntokoulutuksen myötä. Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Aineisto koostuu yhdeksän muuntokoulutukseen osallistuneen henkilön haastattelusta. Haastattelut toteutettiin narratiivis-episodisella otteella, jossa yhdistyy narratiivinen ja teemahaastattelu. Aineisto analysoitiin temaattisella sisällönanalyysillä. Haastatteluaineiston perusteella muodostettiin neljä erilaista tarinatyyppiä kuvaamaan tutkimushenkilöiden ammatillista toimijuutta muuntokoulutuksen yhteydessä. Tutkimustulosten perusteella syyt osallistua muuntokoulutukseen luokiteltiin kolmeen kategoriaan, jotka olivat välilliset syyt, itsestä lähtevät ja itsestä riippumattomat syyt. Yksikään tutkimushenkilö ei maininnut vain yhtä syytä osallistua muuntokoulutukseen, vaan taustalla vaikuttavat syyt olivat moninaisia. Omalla aktiivisuudella ja itsestä lähtevillä syillä oli myönteinen merkitys siihen, miten ammatinvaihtoprosessi sujui. Tutkimus osoitti, että muuntokoulutus tuki ammatinvaihtajien siirtymistä uudelle uralle tukemalla hyvinvointia, henkilökohtaista muutosta ja ammattitaidon kehittymistä. Tutkimuksessa selvisi myös, että muuntokoulutuksen myötä tutkimushenkilöiden ammatillinen identiteetti oli joko vahvistunut, rikastunut tai kehittynyt. Vain kahden henkilön ammatillinen identiteetti luokiteltiin muuttumattomaksi. Lopuksi muodostettiin tarinatyypit, jotka olivat oman osaamisen päivittäjät, mieli avoinna, kokonaisvaltaisen muutoksen läpikäyneet ja uralla etenijät.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAmmatinvaihto
dc.subject.otherammatti-identiteetti
dc.subject.othermuuntokoulutus
dc.subject.othertyöura
dc.titleAmmatinvaihtajien ammatti-identiteettien muutos muuntokoulutuksen myötä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201309202330
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.date.updated2013-09-20T09:04:59Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoammatinvaihto
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysomuuntokoulutus
dc.subject.ysotyöura
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record