Show simple item record

dc.contributor.authorToivola, Tiina
dc.date.accessioned2013-09-15T17:51:53Z
dc.date.available2013-09-15T17:51:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1279912
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42161
dc.description.abstractVerkko-opetus on kasvava opiskelumuoto. Teknologian ja pedagogiikan yhdistyminen saattaa tuoda myös monia haasteita, sillä pelkkä verkkoteknologian toimivuus ei ole välttämättä tae onnistuneisiin oppimistuloksiin. Onkin tärkeää tutkia, kuinka erilaiset verkkopedagogiset ratkaisut toimivat verkko-opetuksessa. Mielenkiinnon kohteena tässä tutkimuksessa on ollut selvittää Metropolia Ammattikorkeakoulun verkko-opetuskokeilussa opiskelijoiden kokemuksia verkostomaisesta toiminnasta Innovatiivisesti verkossa kurssilla. Kurssin opiskelijat olivat Hyvinvointi ja toimintakyky- yksikön eri koulutusohjelmista, joten kurssi oli monialainen. Tavoitteena on ollut selvittää millaisena opiskelijat kokevat Innovativisesti verkossa -kurssin opetuksen verkostomaisen tiedonrakentamisen, oman asiantuntijuuden kehittymisen ja yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta sekä mitä haasteita, hyötyjä ja kehitysehdotuksia tutkittavat tuottavat verkkopedagogiikan toteutumisen kannalta. Tutkimusaineistona ovat olleet kurssin oppimisympäristössä käydyt keskustelut, ryhmähaastattelut, yksilöhaastattelu sekä opiskelijoiden kurssin jälkeen kirjoittamat reflektiotehtävät. Tutkittavia oli yhteensä kaksikymmentäneljä. Teemahaastatteluihin osallistui yhteensä yhdeksän henkilöä ja reflektiokirjoitelmia kirjoitti lisäksi viisitoista henkilöä. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Opiskelijat kokivat verkkokurssin pääosin mielekkäänä oppimiskokemuksena. Vuorovaikutuksen verkossa koettiin kuitenkin olevan haastavaa esimerkiksi eriaikaisuuden vuoksi. Verkostomaisen toiminnan ja yhteisöllisen oppimisen kannalta tärkeinä asioina esiin nousivat opiskelijan itseohjautuvuuden näkökulma sekä ajallinen ulottuvuus, verkkotekniset ratkaisut, ohjaaminen ja ryhmätyöskentelyn sujuminen. Opiskelijat kokivat Innovatiivisesti verkossa -kurssin eduiksi erityisesti yhteisen tiedonrakentamisen monialaisessa ryhmässä, jolloin eri alojen näkökulmat kohtasivat. Yhteisen tiedonrakentamisen onnistumisen yhtenä edellytyksenä oli ryhmätyöskentelyn sujuminen. Tutkittavat kokivat verkko-opiskelun hyödyllisenä opiskelumuotona tulevaisuuden kannalta. Tulevaisuutta ajatellen toivottiin kuitenkin nykyaikaisempia verkkoteknisiä ratkaisuja. Tutkittavat toivoivatkin, että oppimisympäristöä kehitetään joustavammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherverkko-opetus
dc.subject.otherverkkopedagogiikka
dc.subject.otheryhteisöllinen oppiminen
dc.subject.otherverkostomainen toiminta
dc.titleInnovatiivisesti verkossa : kokemuksia verkostomaisesta toiminnasta Metropolia Ammattikorkeakoulun verkko-opetuskokeilussa
dc.title.alternativeKokemuksia verkostomaisesta toiminnasta Metropolia Ammattikorkeakoulun verkko-opetuskokeilussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201309152300
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2013-09-15T17:51:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoverkko-opetus
dc.subject.ysoverkkopedagogiikka
dc.subject.ysoyhteisöllinen oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record