Show simple item record

dc.contributor.authorRautakoski, Satu
dc.date.accessioned2013-08-07T10:45:05Z
dc.date.available2013-08-07T10:45:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1277605
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41937
dc.description.abstractTutkimuksen määrällisessä osassa oli tarkoituksena selvittää 9. luokan tyttöryhmän (n=18) itsearvioitua fyysistä aktiivisuutta sekä sykemittari-intervention vaikutusta koehenkilöiden koululiikuntakokemuksiin, fyysisen aktiivisuuden arvostuksiin ja intentioihin. Lisäksi tutkittiin millä intensiteetillä tytöt liikkuvat liikuntatunneilla ja millainen on heidän aerobinen kuntonsa sykemittarilla mitattuna. Tutkimuksessa selvitettiin myös itsearvioidun fyysisen aktiivisuuden yhteyksiä edellä mainittuihin tekijöihin. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli syventää tutkimuksen tuloksia oppilaiden kokemuksilla sykemittareiden käytöstä. Tutkimuksen toteuttaminen oli osa Sotkamon Liikkumisesta Kansalaistaito – hanketta, joka kannustaa oppilaita liikkumaan ja kehittelee vaihtoehtoja liikunnan lisäämiseksi. Tutkimus oli luonteeltaan toimintatutkimus, jossa käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimus toteutettiin kaksiosaisena kyselynä keväällä 2011. Kyselyssä käytettiin pääosin aikaisemmissa tutkimuksissa toimiviksi havaittuja mittareita. Määrällisissä analyyseissa tarkasteltiin muuttujien frekvenssejä ja keskiarvoja. Mittauskertojen ja fyysisen aktiivisuuden välisiä eroja ja niiden merkitsevyyttä tutkittiin pienten aineistojen t-testeillä. Määrällisten tutkimustulosten mukaan liikuntasuositusten mukaisen fyysisen aktiivisuuden, eli liikuntaa vähintään tunti päivässä, saavutti vain yksi oppilas. Oppilaista 8 liikkui aktiivisesti, vähintään 4 kertaa tunnin viikossa. Oppilaiden koululiikuntakokemukset olivat myönteiset ja nousivat intervention vaikutuksesta. Samoin liikuntaintentiot 1, 5 ja 10 vuoden päähän olivat jo alkujaan hyvät ja nousivat intervention jälkeen. Oppilaat arvostavat liikuntaa ja arvostukset nousivat intervention jälkeen. Tulokset osoittivat myös, että fyysisesti aktiivisten oppilaiden vastaukset olivat lähes kaikissa mitatuissa muuttujissa tilastollisesti merkitsevästi korkeammat verrattuna kohtuullisesti liikkuviin oppilaisiin. Oppilaiden liikuntatunnin aikaista fyysistä aktiivisuutta analysoitiin tuntien keskisykkeiden avulla. Tytöt liikkuivat tunneilla koululiikunnan tavoi-tesykealueella, joka on 120–170 lyöntiä minuutissa. Sykemittarilla mitattu oppilaiden aerobinen kunto oli keskimääräinen ja parani intervention aikana. Laadullisten tutkimustulosten mukaan toteutunut sykemittari-interventio oli oppilaiden mielestä myönteinen kokemus ja soveltuu hyvin peruskoulun liikuntatunneille. Oppilaat oppivat intervention aikana käyttämään sykemittareita. Sykemittarin käyttö auttoi oikealla tehoalueella harjoitteluun sekä motivoi liikkumaan. Sykemittareiden käyttö liikuntatunneilla tiivisti myös oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, heidän auttaessaan toisiaan mittareiden käytössä. Tuloksista voidaan tehdä johtopäätös, että sykemittari-interventio onnistui tavoitteessaan lisätä motivaatiota fyysistä aktiivisuutta kohtaan ja sykemittareiden käyttöä kannattaa opettaa koululiikunnassa. Liikuntatunneilla opettajan kannattaa erityisesti kohdistaa huomio vähän liikkuviin oppilaisiin, ja motivoida heitä fyysiseen aktiivisuuteen sekä omaksumaan liikunnallinen elämäntapa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.othersykemittari
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.subject.otherodotusarvoteoria
dc.subject.otherintentio
dc.titleSykemittari-interventio yhdeksännen luokan tyttöjen liikuntatunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201308072123
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2013-08-07T10:45:06Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysosykemittarit
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoodotusarvoteoria
dc.subject.ysointentio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record