Show simple item record

dc.contributor.authorHaatainen, Pieta
dc.date.accessioned2013-06-12T16:37:29Z
dc.date.available2013-06-12T16:37:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1269899
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41753
dc.description.abstractTässä tutkielmassa selvitetään kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia viestintähaasteista heidän keskinäisissä työskentelytilanteissaan. Tavoitteena on ymmärtää ja kuvata opiskelijoiden viestintäodotuksia, heidän kokemiaan viestintähaasteita ja niihin löydettyjä ratkaisuja sekä heidän kokemuksiaan viestinnän mukauttamisesta. Tutkimusta varten haastateltiin yhdeksää Jyväskylän yliopiston opiskelijaa, viisi kuuroa ja neljä kuulevaa. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina teemahaastattelun menetelmin. Kerätty aineisto analysoitiin teemoitellen. Opiskelijat olivat kokeneet viestintähaasteita erityisesti vuorovaikutuskumppanin viestinnän ymmärtämisessä, tulkkauskäytänteissä, puheenvuorojen ottamisessa ryhmätilanteissa sekä kuurojen ja kuulevien erilaisissa tavoissa käyttää ilmeitä ja eleitä. Kuurot opiskelijat kokivat monien haasteiden johtuvan siitä, että kuulevat eivät tunne keinoja kuurojen kanssa viestimiseen. Tärkein ratkaisu viestintähaasteisiin oli viestintäkeinon vaihtaminen ja viestinnän mukauttaminen. Käytettyjä viestintäkeinoja olivat muun muassa viittominen, puhuminen, tulkkaus, ilmeiden ja eleiden käyttö sekä kirjoittaminen. Viestinnän mukauttamisessa oli koettu tärkeäksi vuorovaikutuskumppanin ymmärtämisen ja kielitaidon arviointi. Viestinnän mukauttamisen koettiin auttavan viestintää, mutta toisaalta myös hidastavan sitä ja rajoittavan ajatusten esittämistä kielen yksinkertaistuessa. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että kuurojen ja kuulevien opiskelijoiden välisessä viestinnässä ilmenevät moninaiset haasteet voisivat olla paremmin ratkaistavissa, jos kuuleville opiskelijoille tarjottaisiin tarvittava tieto kuurojen kanssa viestimisestä jo heti opintojen alussa. Nämä tulokset ovat sovellettavissa moniin eri konteksteihin, joissa kuurot ja kuulevat työskentelevät yhdessä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKuuleva
dc.subject.otherkuuro
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.otherviestinnän mukauttaminen
dc.subject.otherviestintähaaste
dc.titleViestintähaasteet kuurojen ja kuulevien yliopisto-opiskelijoiden keskinäisessä viestinnässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306121957
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2013-06-12T16:37:29Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokuurot
dc.subject.ysokuulovammaiset
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysohaasteet (ongelmat)
dc.subject.ysohaasteet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record