Show simple item record

dc.contributor.authorYliannala, Heidi
dc.date.accessioned2013-05-22T13:38:16Z
dc.date.available2013-05-22T13:38:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1261909
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41539
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia käsityön opettamisesta ja sen kehittämisestä. Aineiston pohjalta lopullisiksi tutkimuskysymyksiksi tarkentuivat: Millaisena luokanopettajaopiskelijat näkevät tulevaisuuden koulukäsityön? Millaiseksi luokanopettajaopiskelijat kokevat valmiutensa opettaa koulukäsityötä? Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopistossa lukuvuonna 2011–2012. Tapaustutkimus kohdistui pilottikokeiluna järjestettyihin teknologiakasvatuksen, teknisen työn ja tekstiilityön yhteiskursseihin. Tutkimuksen kohteena olivat yhteiskursseille osallistuneet luokanopettajaopiskelijat. Tutkimusaineisto kerättiin oppimispäiväkirjoilla, teemahaastatteluilla ja oppituntien observoinnilla. Oppimispäiväkirjoja oli yhteensä 24, haastatteluihin osallistui neljä opiskelijaa ja oppitunteja observoitiin kuusi tuntia. Aineisto analysoitiin soveltaen aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimuksen perusteella luokanopettajaopiskelijat halusivat siirtyä opettajan mallinmukaisesta työskentelystä oppilaslähtöiseen luovuutta, innovatiivisuutta ja ongelmanratkaisua korostavaan työskentelyyn. Kurssilta saatujen positiivisten kokemusten pohjalta opetusta haluttiin viedä yhtenäisemmän käsityön suuntaan, koska sen avulla ajateltiin saavan sukupuoleen katsomatta monipuoliset perustaidot käsityön molemmista sisältöalueista. Yhtenäisen käsityön opetusta pidettiin kuitenkin haastavana ja sen toteutukseen kaivattiin lisätietoa. Tutkimuksen keskeisimpänä johtopäätöksenä oli, että yhtenäinen käsityön opetus ja oppisisältöjen integrointi vaativat ennen kaikkea opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita opettajia ja heidän välistä yhteistyötä. Lisäksi opetussuunnitelmaa ja koulutusta tulee kehittää vastaamaan opetuksen kehitystä vastaaviin tarpeisiin.fi
dc.format.extent115 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkoulukäsityö
dc.subject.otheryhteinen käsityö
dc.subject.otheraihepiirityöskentely
dc.subject.otherintegraatio
dc.subject.otheryhteisopetus
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.titleKohti yhtenäistä käsityötä : luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia käsityön opetuksesta
dc.title.alternativeLuokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia käsityön opetuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305221752
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-05-22T13:38:16Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokäsityö
dc.subject.ysooppiaineet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysointegraatio
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysosamanaikaisopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record