Show simple item record

dc.contributor.authorKarjalainen, Antti
dc.date.accessioned2013-01-22T14:10:57Z
dc.date.available2013-01-22T14:10:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1242264
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40742
dc.description.abstractKarjalainen Antti (2013). Rehtoreiden näkemykset ja koetut vaikutusmahdollisuudet kouluympäristön toimintakulttuurin liikunnallistamisessa. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu- tutkielma. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää mitkä keinot rehtorit näkivät tärkeimmiksi oppilaiden ja koko koulun fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä ja pitkällä tähtäimellä toimintakulttuurin muokkaamisessa liikunnallisempaan suuntaan. Lisäksi selvitin rehtoreiden taustan, eli sukupuolen, iän, kouluasteen ja koulun koon yhteyttä fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen ja rehtoreiden asenteita toimintakulttuurin liikunnallistamiseen verrattuna muun henkilökunnan asenteisiin. Tutkimukseni koejoukkona toimivat Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) koordinoiman ja Opetusministeriön tukeman Liikkuva koulu -hankkeen rehtorit. Rehtoreita oli hankkeessa mukana yhteensä 44. Näistä kyselyyn vastasi 21. Kyselyn vastausprosentiksi jäi 48%. Kysely toimitettiin rehtoreille sähköisellä lomakkeella osana Liikkuva koulu- hankkeen koko henkilökunnalle tarkoitettua opettajakyselyä. Rehtoreille tarkoitetussa osiossa oli kuusi Likert-astekoillista mielipideväittämää, joita analysoitiin t-testillä ja Man-Whitneyn testillä. Näillä väittämillä pyrittiin selvittämään rehtoreiden mielestä parhaat keinot koulun liikunnallistamiseen. T-testillä selvitettiin taustamuuttujien, kuten iän ja sukupuolen, vaikutusta vastauksiin. Lisäksi rehtorit vastasivat avoimeen kysymykseen fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä. Rehtoreiden vastaukset koko henkilökunnalle tarkoitettuun kysymykseen, joka sisälsi 17 Likert-asteikollista kysymystä, analysoitiin määrällisesti Kruskal-Wallisin testillä. Näillä kysymyksillä tutkittiin rehtoreiden asenteita koulun liikunnallistamista kohtaan. Määrällisillä menetelmillä mitattuina keskeisimmiksi keinoiksi koulun toimintakulttuurin liikunnallistamisessa ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä nousivat välituntiliikunta ja kerhotoiminta. Myös rehtoreiden avoimet vastaukset tukivat näitä keinoja. Muita oleellisia keinoja olivat rehtorin käytännön johtaminen, oma esimerkki ja koulun ilmapiiri. Rehtoreiden asenteet fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan lisäämiseen koulun toimintakulttuuriin olivat muuta henkilökuntaa, pois lukien liikuntaa opettavat opettajat, myönteisempiä. Rehtoreiden taustalla, kouluasteella tai koulun koolla ei ollut merkitystä suhteessa kahteen tärkeimpään fyysisen aktiivisuuden lisäämiskeinoon. Saatujen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että kyselyyn vastanneet Liikkuva kouluhankkeen rehtorit ovat varsin sitoutuneita ja motivoituneita hankkeen eteenpäin viemiseen. Tulevaisuudessa välituntiliikkumisen mahdollistaminen ja koulun kerhotoiminta tulevat olemaan keskeisiä tekijöitä mikäli fyysistä aktiivisuutta kouluympäristöön halutaan lisätä. Rehtoreiden näkemysten perusteella ei ole kyse vain resurssien lisäämisestä, vaan olennaisia ovat omasta henkilökunnasta ja johtamisesta syntyvät vaihtoehtoiset ratkaisut.fi
dc.format.extent80 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherRehtorit
dc.subject.otherjohtaminen
dc.subject.othertoimintakulttuuri
dc.subject.otherliikunnan lisääminen
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.titleRehtoreiden näkemykset ja koetut vaikutusmahdollisuudet kouluympäristön toimintakulttuurin liikunnallistamisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201301221098
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2013-01-22T14:10:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysorehtorit
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysoliikuntakulttuuri
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysotoimintakulttuuri
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record