Show simple item record

dc.contributor.authorYlikotila, Tuomas
dc.date.accessioned2012-10-26T22:29:38Z
dc.date.available2012-10-26T22:29:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1233461
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40115
dc.description.abstractYlikotila, T. 2012. Steinerkieltenopettajien käsityksiä opettajuudesta. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kielten laitos. Pro gradu -tutkielma, 153 s. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, millaisia käsityksiä steinerkoulun kieltenopettajilla on omasta sekä steinerkoulun opettajuudesta ja erityisesti kieltenopettajuudesta. Tutkimuksen kohteena ovat saksanopettajat, mutta mukana on myös yksi ruotsin- ja luokanopettaja, joka tarjoaa tutkimuksen kannalta olennaista tietoa. Lisäksi pohdin, millaisia elementtejä opettajat liittävät oppitunnin rakenteeseen, millaisia käsityksiä heillä on yksittäisen oppilaan asemasta tunnilla sekä millaista arviointia heillä tapahtuu. Tutkimukseeni osallistui kuusi saksanopettajaa sekä yksi ruotsin- ja luokanopettaja neljästä eri kaupungista. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen teemahaastattelu, jossa haastateltavat pääsevät vapaasti kertomaan ajatuksistaan teemojen muodossa. Haastattelujen purkamisen jälkeen analysoin ne aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Aineistossa oli suurta vaihtelua siinä, mitkä opettajat kokivat steinerkieltenopettajan tehtäviksi luokassa. He erosivat esimerkiksi suhtautumisessaan siihen, kokevatko he itsensä auktoriteeteiksi tai ”kasvatustaiteilijoiksi”. Osa opettajista ei kokenut olevansa auktoriteettina luokassa, toisilla se liittyi keskeisesti opetustyöhön. Jotkut opettajista eivät kokeneet steineropettajuuteen liittyvää kasvatustaiteilijuutta omakohtaiseksi. Rakenteeltaan kielten oppitunti jakaantui useimmilla haastateltavilla kieltenopettajilla kolmeen vaiheeseen, mutta heillä oli erilaisia käsityksiä vaiheiden sisällöistä. Opettajien mielipiteet jakaantuivat myös oppilaan oppimisessa: jotkut opettajista korostivat opettajan merkitystä oppilaan aktivoijana, toiset oppilaan omaa aktiivisuutta. Arvioinnin lähtökohdissakin opettajien välillä oli eroa: lähtökohtana voi olla yksittäinen oppilas, opetetun asian saavuttaminen tai opettajan halu tietää, mitä tehdään seuraavaksi.fi
dc.format.extent152 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersteinerkoulu
dc.subject.otherkieltenopettajat
dc.subject.otheropettajuus
dc.subject.otherkäsitykset
dc.title"Steinerpedagoginen malli ja metodi on siinä mielessä niinku. ihana. että kaikki oppii sillo alaluokilla. ja tulee kaikki on mukana /siinä/," : steinerkieltenopettajien käsityksiä opettajuudesta
dc.title.alternativeSteinerkieltenopettajien käsityksiä opettajuudesta
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210272800
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2012-10-26T22:29:38Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoSteiner-koulut
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoSteiner-pedagogiikka
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysosaksan kieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record